Planeringsstrategi

Kommunens översiktsplanering ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och översiktsplanen ska hållas aktuell. Planeringsstrategin är ett verktyg för detta.

Så styrs Luleå kommun

Sidan uppdaterades den 9 november 2023