Förtätning med gårdshus på kvarteret Flundran i Centrum

Förslag till ny detaljplan för del av Centrum, Flundran 6 och Flundran 7, SBF 2020-896

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift arbetar för närvarande med att upprätta en ny detaljplan för Flundran 6 och Flundran 7 i Centrum. Arbetet med detaljplanen inleddes efter ett beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15 § 110.

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ett gårdshus med lägenheter för bostäder och hotellverksamhet. Syftet är även att utreda påvekan på befintliga kulturmiljövärden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och beslutet att anta detaljplanen ska fattas av stadsbyggnadsnämnden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd under tiden 2022-06-22 -- 2022-08-24 och bearbetas nu inför granskning.

Samrådshandlingar

Plankarta med bestämmelser Pdf, 489.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 17.7 MB.

Underlag till planförslaget
Hållbarhets-PM Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter: Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024