Tomter i Råneå

Luleå Kommun har 5 lediga tomter i Råneå för dig som står i tomtkön: Råneå 4:67-4:68, 4:72, 4:77 samt 4:79. Tomterna säljs i befintligt skick och tillträde kan ske omedelbart.
 
Tomtkarta finns här Pdf, 663 kB, öppnas i nytt fönster..


Tomternas beteckning

Adress

Storlek

Råneå 4:67

Kummelvägen 13

900 m2

Råneå 4:68

Kummelvägen 11

900 m2

Råneå 4:72

Kummelvägen 3

900 m2

Råneå 4:77

Kummelvägen 8

900 m2

Råneå 4:79

Kummelvägen 12

995 m2

 

Pris

Priset är 110 000 kronor per tomt. Kostnaderna för grundläggningsåtgärder, vatten-, dagvatten- och avloppsanslutning, uppfyllnad, bygglovavgift med mera tillkommer. Valfri husleverantör kan väljas.

Området omfattas av en detaljplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. som anger hur du får bygga. Enligt planbestämmelserna får tomten bebyggas med ett friliggande hus i ett plan med möjlighet att inreda vind. Den totala byggnadsytan får vara högst 250 kvadratmeter.
 
Läs mer om Råneå.

Sidan uppdaterades den 18 november 2021