Isvägar

På den här sidan informerar vi fortlöpande om isvägarnas bärighet och när våra isvägar öppnas och stängs för säsongen. I regel öppnas vägarna i slutet av januari eller i början av februari.

Status för isvägarnas bärighet

‑ Isväg till Sandön (0,7 km)
Öppnad 19 januari. Tål belasting på 12 ton.

‑ Isväg mellan Sandön och Junkön (8,5 km)
Öppnad 24 januari. Tål belastning på 12 ton

‑ Isväg mellan Lövskär och Hindersön (8 km)
Öppnas 22 mars på eftermiddagen då plogning är klar. Tål belastning på 5 ton.

‑ Isväg mellan Hindersön och Storbrändön (7,5 km)
Öppnad 11 februari. Tål belastning på 2 ton

Borrning Sandön. Foto: S Lindholm


Vi kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de tåla en belastning på minst 2 ton.

Vägarna kan tillfälligt stängas vid kraftigt snöfall, svår dimma eller mycket flödvatten.

Innan du ger dig ut på isvägen, var uppmärksam på de trafik- och informationsskyltar som finns uppsatta för allas säkerhet.

Generellt gäller följande regler:

  • max 30 km/tim
  • avståndet till övriga fordon ska vara minst 50 meter
  • parkeringsförbud
  • följ trafikskylten angående bärighetsklass (2 - 4 ton)

Du kan klicka i bilden för att förstora kartan.
Luleå kommuns interaktiva karta.länk till annan webbplats
Bilden som PDF.

 

Felanmälan och synpunkter