Isvägar

På den här sidan informerar vi fortlöpande om isvägarnas bärighet och när våra isvägar öppnas och stängs för säsongen. I regel öppnas vägarna i slutet av januari eller i början av februari.

Borrning Sandön. Foto: S Lindholm

Vi kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de tåla en belastning på minst 2 ton.

Vägarna kan tillfälligt stängas vid kraftigt snöfall, svår dimma eller mycket flödvatten.

Innan du ger dig ut på isvägen, var uppmärksam på de trafik- och informationsskyltar som finns uppsatta för allas säkerhet.

Generellt gäller följande regler:

  • max 30 km/tim
  • avståndet till övriga fordon ska vara minst 50 meter
  • parkeringsförbud
  • följ trafikskylten angående bärighetsklass (2 - 4 ton)

 

Status för isvägarnas bärighet

‑ Isväg till Sandön (0,7 km)
Stäng från och med 17 april

‑ Isväg mellan Sandön och Junkön (8,5 km)
Stängd från och med 17 april

‑ Isväg mellan Lövskär och Hindersön (8 km)
Stängd från och med 17 april

‑ Isväg mellan Hindersön och Storbrändön (7,5 km)
Stängd

 

Felanmälan och synpunkter

Isvägar i Luleå skärgård Isväg Hindersön och Storbrändön Isväg till Sandön och Junkön Isvägar i Luleå

Du kan klicka i bilden för att förstora kartorna.