Illustrationsplan Kronandalen. Bild:Strategisk Arkitektur

Kronan - Ny stadsdel i Luleå

"Kronan - en ny stadsdel, en naturstad", är den nya del av Luleå som växer sig allt större. Redan idag bor det ca 1500 personer inom Kronan, bland annat i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus. På sikt ska stadsdelen Kronan ha en befolkning på cirka 7 000 invånare och blir därmed Luleås största.

 

Kronan ligger på det område som tidigare disponerades av luftvärnsregementet Lv7. I dag består stadsdelen Kronan av sex områden, fem bostadsområden och ett arbetsplatsområde.

Stadsdelen Kronan har byggts ut i etapper under de senaste 15 åren och arbetet fortsätter med att ta ytterligare ett steg mot utvecklingen av området.

Inom en snar framtid kommer till exempel byggnader att rivas och verksamheter att flyttas. Detta gäller bland annat ÅVC - Återvinningscentralen och Luleå kommuns byggnad, s.k "Logementet" där transportcentralen, verkstaden och kommunförrådet finns. Filmstudion Kronan kommer också att tömmas, likaså de mindre husen på området.
Kronanområdet öppnas i nytt fönsteren del av alla bostadområden i Luleå - läs, lär, och jämför.
Länk till våra övriga stadsdelar.öppnas i nytt fönster

 

Mer information om Kronan

Mer information om att bygga och etablera sig på Kronan hittar du på denna webbplats: www.kronanlulea.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där finner du även information om vilka byggherrar som bygger och förvaltar husen på området om du vill bo i stans fräschaste stadsdel.

Återställ
Snabba fakta om att bygga och bo i Luleå
Kronandalen, parkstråk med stadsdelspark i bakgrunden