Frågor och svar

Varför kallar Luleå kommun dem för utsatta EU-medborgare?
Vi har valt att använda samma beskrivning som övriga kommuner i Sverige. Det handlar om att individer från andra länder i Europa - främst från Rumänien - använder sig av EU:s fria rörlighet för att försöka få tag i pengar genom att tigga, sälja tidningar med mera eller genom att få ett arbete. Många individer lever i eller kommer från utsatta förhållanden i sina hemländer och med anledning av det används beskrivningen utsatta EU-medborgare.

Varför ger ni tak över huvudet till utsatta EU-medborgare när många ungdomar i Luleå är utan bostad?
Många kommuner har inte samma klimat som vi har i norr och behöver inte ordna för tak över huvudet under vinterhalvåret. Luleå kommun gör det utifrån ett nödperspektiv som uppstår under vintern och när det är som kallast, vilket oftast är under november till sista april.

Många kommuner i Sverige ger inte tak över huvudet till utsatta EU-medborgare, varför gör Luleå kommun det?
Vi fick i oktober 2014 orosanmälningar från ideella organisationen Ett Luleå för alla att utsatta EU-medborgare frös på grund av kylan. Med anledning av det beslutade Luleå kommun att erbjuda en tillfällig nödlösning som innebär tak över huvudet under natten.

Finns det någon brottslighet bakom tiggeriet?
Under året har det kommit tydliga signaler till polisen om att det finns organiserad brottslighet kring utsatta EU-medborgare. Det kan finnas personer inom gruppen som tar betalt för platser att tigga på och polisen arbetar med frågan.

Varför vill inte kommunen driva ett härbärge i egen regi?
Kommunen kan enligt lagen enbart driva härbärge för Luleå kommuns medborgare.

När öppnar och stänger den tillfälliga övernattningslokalen?
Övernattningslokalen öppnas när vinterkylan kommer i november och stängs den sista april.

Varför kan inte den tillfälliga övernattningslokalen vara öppen hela året?
Utsatta EU-medborgare har bara rätt till nödhjälp. Nödperspektivet för tak över huvudet är enbart under vinterperioden.

Stämmer det att kommunen betalar hemresan för utsatta EU-medborgare?
Ja enligt socialtjänstlagen kan en utsatt EU-medborgare eller annan person som är genomresande beviljas en hemresa förutsatt att personen saknar egna medel och inte kan betala sin resa. För EU-medborgare innebär en hemresa det billigaste färdsättet till ambassaden i Stockholm.

Ska jag ge pengar till de utsatta EU-medborgarna som tigger?
Frågan om att ge pengar måste du själv bestämma. De som kommer hit hade inte valt att komma hit om de hade kunnat försörja sig i sitt hemland. De vill i regel bo kvar i sitt hemland och de som har barn lämnar oftast barnen kvar i hemlandet. Du kan stötta EU-medborgare genom att ge bidrag till olika organisationer som arbetar med olika insatser i deras hemland för att förbättra situationen.

Jag vill hjälpa till och arbeta ideellt, hur gör jag?
I Luleå har vi många ideella krafter som hjälper till och gör ett föredömligt arbete för utsatta EU-medborgare. I nätverket Hjälp Norrbottens EU-migranter finns representanter från Ett Luleå för alla, Gemenskapsmåltiden på EFS, Medmänniskor i Luleå samt Svenska kyrkan. Kontakta Marie Karlsson på marieyeah@gmail.com.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019