Frågor och svar om flyktingsituationen i Luleå

Kommunen tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt avtal med staten. Kommunens flyktingmottagning hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser. Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Varför ordnar Luleå kommun bostäder åt flyktingarna?

Varje kommun i Sverige är enligt Bosättningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skyldig att ordna bostäder till nyanlända, alltså människor som har varit på flykt undan krig och förföljelse och som fått uppehållstillstånd i Sverige. Riksdagen antog 2016 med bred majoritet Bosättningslagen.

Varför prioriteras bostäder till flyktingar när det är så svår bostadssituation för Luleåborna?

Det är en logisk fråga att ställa då bostadsbristen drabbar alla, bland annat unga människor som vill flytta hemifrån.  Bostadsfrågan för flyktingar är både en human fråga, en social fråga och en fråga om tillväxt.
Ur det humanistiska perspektivet har de nyanlända - som även är våra nya lulebor - flytt från svåra förhållanden. De har ett stort behov att skapa ett nytt, tryggt liv med framtidsutsikt. Boendet är en stor del av det. De som har flytt hit har av naturliga skäl inte möjlighet att skaffa sig ett eget boende.  Luleå kommun ser en stor vinst i att hjälpa dem och ge dem så bra förutsättningar som möjligt för sitt nya liv. Kommunen anser att det är det rätta att göra både för individen och för samhället.

Kommunen vill skapa så integrerade bostadsområden som möjligt och vill erbjuda dem bostäder som redan finns.  Om vi löser bostadssituationen med segregerade boenden så skapar vi andra, större problem i Luleå. 
Ur tillväxtaspekten så har Luleå brist på arbetskraft och det påverkar vår tillväxt som kommun. Norrbotten behöver 40 000 nya arbetstagare till och med år 2025, vilket vi inte kommer att uppnå utan invandring. Luleå kommun försöker hitta hållbara lösningar för att människor ska vilja stanna, arbeta här och bidra till kommunen och landets tillväxt. Boendet är en viktig faktor för att människor ska vilja stanna.

Läs mer om tillväxt och integration:
Forskningsrapport Umeå universitet.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regional handlingsplan för integration och tillväxt Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad säger lagen?

Lagen säger i korthet att kommunen är skyldig att ta emot en nyanlända som blir anvisad till kommunen för bosättning. Kommunen ska anordna en bostad inom två månader från anvisning. Kommunen kan inte överklaga beslutet. Med nyanländ menas en person som fått uppehållstillstånd enligt vissa kriterier.

Mer information:
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning (bosättningslagen)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går bostadsfördelningen till?

Rent praktiskt går det till så att kommunen får en anvisning från Migrationsverket om att en nyanländ ska flytta till Luleå. Kommunen har då två månader på sig att ordna en bostad till personen. Luleå kommun ligger i topp vad gäller integration och har inga segregerade bostadsområden i nationella mått mätt.

Vilka alternativ finns det på boenden för flyktningar?

Kommunen använder sig främst av befintliga bostäder via det kommunalägda Lulebo men även privata fastighetsägare.

Hur många bostäder tilldelas via Lulebo?

Under 2019 har 120 lägenheter fördelats till nyanlända Luleåbor.

Får de egna bostäder eller bor de flera i samma hushåll?

De får egna bostäder. Familjer delar samma hushåll.

Hur mycket kostar det för Luleå kommun? Vem betalar?

Det kostar ingenting för Luleå kommun. Integration är statligt finansierat.

Finns pengarna i budget eller blir det ett tillskott för berörda förvaltningar?

Det kostar ingenting för Luleå kommun. Integration är statligt finansierat.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023