Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till dig som tillhör personkretsen enligt LSS Öppnas i nytt fönster., är under 65 år och som behöver omfattande hjälp för att klara vardagen.

Det är ett personligt utformat stöd som ger möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Syftet är att du ska få stöd och hjälp i vardagen.

För att få insatsen beviljad ska man behöva hjälp med några av följande grundläggande behov:

  • personlig hygien, till exempel hjälp med dusch och toalettbesök
  • måltider, hjälp att äta
  • klä av och på sig
  • kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Om du har stora grundläggande behov kan du även ha rätt till hjälp med andra behov som hushållsarbete, inköp eller delta i samhällslivet.

Om du blivit beviljad personlig assistans före 65 års ålder får du behålla assistansen även efter att du fyllt 65 år.

Ansök om insatsen

Du kan ansöka om insatsen genom att fylla i ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan måste göras innan den dag du fyller 65 år.

Om ditt grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka ska du i första hand ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Vad händer med ansökan

När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för att planera in ett hembesök. Vid hembesöket får du beskriva ditt behov av hjälp. Vi begär också underlag från dig som aktuellt läkarutlåtande och/eller psykologutlåtande samt ADL-bedömning gjord av arbetsterapeut. Dessa blir underlag för bedömning och beslut om personlig assistans.

Om du får avslag på din ansökan om personlig assistans kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Vi hjälper dig med överklagan om du vill det.

Att välja utförare av insatsen

Du väljer själv vem som ska utföra assistansen:

Du som är privat utförare, läs här

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00. 

Anhörig? Lämna dina synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om våra verksamheter så att vi kan förbättra oss. Svara på vår enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2024