Luleå kommun som arbetsgivare

Vi erbjuder dig ett personligt utformat stöd med möjlighet till ett aktivt och självständigt liv. Vårt mål är att ge dig en ökad livskvalitet och delaktighet i samhället utifrån dina förutsättningar och behov.

När du valt Luleå kommun som assistansordnare tecknar vi ett avtal Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster. där du bland annat kan läsa vad du kan förvänta dig av oss som assistansanordnare.

Genomförandeplan

Vi gör också en genomförandeplan för din insats utifrån ditt beslut och dina hjälpbehov. Genomförandeplanen ger dig bra förutsättningar att få den assistans som du har rätt till och ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi berättar också hur våra assistenter arbetar för att ge dig bra stöd och service.

Jämställdhet och mångfald

I vårt arbete finns begreppen jämställdhet och mångfald med som en naturlig och självklar del av vår verksamhet och vårt uppdrag. Oavsett kön, etnisk och kulturellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck, ska lika villkor och möjligheter gälla för alla människor.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019