Personkrets enligt LSS

Med personkrets menas de personer som kan ha rätt att få stöd via LSS. Lagen beskriver personkretsen i tre grupper. Den innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Sidan uppdaterades den 24 september 2019