Boende

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av boende kan ansöka om bostad i gruppbostad, servicebostad eller stödboende beroende på din funktionsnedsättning och ditt behov av stöd och hjälp.

Alla våra lägenheter har kök, sovrum, vardagsrum och badrum.

Gruppbostad

Gruppbostad är för dig som har funktionsnedsättning och behöver kontinuerligt stöd och närhet till personal dygnet runt. En gruppbostad består av ett antal lägenheter i närhet till gemensamhetsutrymmen.

Servicebostad

Servicebostad är för dig som har funktionsnedsättning och som klarar dig med mindre personalstöd. En servicebostad är ett mellanting mellan helt självständigt boende och gruppbostad. Lägenheterna ligger utspridda i flerfamiljshus eller i grannhus. Gemensamhetsutrymmen och personal finns i närheten.

Stödboende

Stödboende är för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver mer stöd än vad som kan erbjudas via ett mobilt stödteam. Boendet kan vara utformat på olika sätt, ibland är det lägenheter utspridda i ett trapphus och ibland är det samlade lägenheter i en korridor. Ditt behov styr vilket boende du erbjuds. Det finns gemensamhetsutrymmen och tillgång till personal dygnet runt.