Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte samt ge anhöriga en tillfällig avlösning.   

Korttidsboende stödjer dig i att leva ett så aktivt liv som möjligt samtidigt som du bor kvar i ditt eget hem. Här träffar du andra och deltar i olika aktiviteter.

I Luleå kommun finns tre korttidsboenden för barn och ungdomar:

Vi fungerar även som akutboende för dig som periodvis inte kan bo hemma.

Vem har rätt till korttidsboende?

Korttidsboende är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan​

För att få korttidsboende behöver du göra en ansökan och få ett beslut.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 för mer information om hur du gör en ansökan.