Ensamkommande barn

2006-07-01 övergick ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn till kommunerna i landet. Luleå kommuns fullmäktigegrupp beslutade 2007-06-18 att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn.

Luleå Kommun har byggt upp en ny organisation kring detta och verksamheten ligger under Arbetsmarknadsförvaltningen.

Verksamheten består av två enheter. En för asylsökande barn och en för barn som fått permanent uppehållstillstånd.

Vilka finns där för barnen?

På varje boende finns en enhetschef, samt mellan nio och elva handledare anställda. Handledarna har varierande kompetens och bakgrund, till exempel socionom, beteendevetare, pedagog eller fritidsledare. Personalen arbetar stödjande utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att vi utgår från styrkor och förmågor hos barnet/ungdomen. Vi arbetar aktivt i enlighet med barnkonventionen, vårt motto är att både barn, ungdomar och personal skall vara trygga och trivas på boendet. Handledarna har även ett specifikt ansvar som kontaktpersoner och arbetar parvis med varje barn/ungdom.

Alla asylsökande ensamkommande barn får en god man utsedd, som bevakar barnets intressen. Samtliga barn får också ett juridiskt ombud, till sin hjälp under asylprocessen.

Alla ensamkommande barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd har en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd. Den personen har, precis som en god man, till uppgift att bevaka barnets/ungdomen intressen.

Alla barn/ungdomar går i skolan på dagarna. De flesta går antingen i skolan på på Välkomstens skolverksamhet, eller IMSPR, Individuellt program för invandrare på gymnasiet. Personalen hjälper till med läxläsning på kvällarna och det films även möjlighet för barnen/ungdomarna att utöva sina individuella fritidsintressen som en del av integrationen. För att uppmuntra barnen/ungdomarna till ett självständigt liv, arbetar personalen motiverande för ett aktivt deltagande i de dagliga sysslorna på boendet. Dit hör exempelvis tvätt av kläder, städning och matlagning.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019