Barn, ungdom och familj

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn och ungas hälsa.

Luleå kommun erbjuder stöd till barn ungdomar och deras familjer.

Vi erbjuder tidiga insatser i form av service och rådgivning samt omfattande stöd och behandling vid behov.

Veta mer

Läs mer om vilket stöd du kan få

Bra sidor för barn

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Barns frågor om socialtjänsten

Strategi för barn och ungaöppnas i nytt fönster