Fastställa faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas en formell handling. Genom att föräldraskapet fastställs tillgodoses flera behov och intressen för barnet, till exempel rätten till arv och underhåll. Det juridiska föräldraskapet påverkar också rätten till umgänge och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

Bekräfta faderskap/föräldraskap

När barnet är fött

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom två veckor efter barnets födelse. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Bekräftelsen kan göras hos Skatteverket om:

  • Föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes
  • Barnet ska vara folkbokfört i Sverige när bekräftelse lämnas
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse
  • Båda föräldrarna har tillgång till E-legitimation

Digital bekräftelse gör du hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden. Den som fött barnet ombeds genom brev från Kundcenter i kommunen att ta kontakt för att boka en tid för föräldrarna att underteckna handlingarna vid ett personligt besök. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan denna anmälan göras i samband med bekräftelsen.

Det går även för föräldrar att anmäla gemensam vårdnad när barnet är fött i ett senare skede, om man så önskar.

Anmälan om gemensam vårdnad gör du hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan barnet är fött

Föräldrar kan påbörja föräldraskapsutredning innan barnet är fött, från och med graviditetsvecka 25. Det gör ni genom att kontakta Familjerätten via Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00.

Om en föräldraskapsutredning är påbörjad innan barnets födelse, godkänner socialnämnden bekräftelsen först efter barnets födelse och underrättelsen med barnets personnummer har inkommit till socialnämnden från Skatteverket. Möjlighet finns för föräldrarna att i samband med föräldraskapsutredningen anmäla om gemensam vårdnad om man är överens om detta.

Gifta par

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare till barn som föds inom äktenskapet.

När det är oklart vem som är fader/förälder

I vissa fall kan tveksamheter uppstå om vem som barnets fader/förälder, det finns då möjlighet att begära en rättsgenetisk undersökning. Denna provtagning genomförs och bekostas av staten. Kontakta Kundcenter, 0920-45 30 00, för mer information.

Information om vårdnad

Att vara vårdnadshavare innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn, att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och att behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet, till exempel barnets namn, skolgång, folkbokföringsadress och passansökan. Vårdnadshavaren får ta del av barnets sjukhusjournaler samt annan information som rör barnet. Alla barn under 18 år har en eller två vårdnadshavare.

Är föräldrarna ogifta är det modern ensam som är vårdnadshavare när barnet föds.

Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Gifter sig föräldrarna med varandra efter barnets födelse blir de genom vigseln gemensam vårdnadshavare för barnet.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn och fattar egna beslut i frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet.

Har du frågor om faderskap/föräldraskap kontakta gärna Kundcenter: 0920- 45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 februari 2024