Familjerätten

Ni som är nyblivna föräldrar eller är föräldrar som eventuellt funderar på att gå skilda vägar kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten hjälper till med frågor kring faderskap, vårdnad, föräldraskap och adoptioner.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Läs mer om att fastställa faderskap/föräldraskap

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som båda kan acceptera.

Läs mer om samarbetssamtal

Information om att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal.

Läs mer om att skriva avtal

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Läs mer om vårdnad, boende och umgänge

För barn: En film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på familjerätten i Luleå hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen. Se filmenlänk till annan webbplats

Adoption

Så här gör du för att adoptera ett barn.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Tillgänglighet

Familjerätten strävar efter att vara tillgänglig och behjälplig för alla som är i behov av det vi kan hjälpa till med. Vi försöker ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar, exempelvis vid funktionsnedsättningar och språkkunskap.

Veta mer

Kontakt

Familjerätten nås på 0920-45 30 00 eller familjeratt@soc.lulea.se.
Telefonrådgivning måndag klockan 8.30-9.30 och onsdag, torsdag och fredag klockan 8.30-9.30. Adress: Repslagargatan 18B, Luleå