Tre bågar i olika färger, röd, blå, grön.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framförallt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp oavsett om man lever själv, i par, har barn, lever utan barn eller har utflyttade barn. Svårigheter kopplade till relationer kan även gälla avslutade relationer och outredda konflikter med sin ursprungsfamilj.

Samtal på familjerådgivningen utgår från frivilligt deltagande och eget ansvar.

Vårt stöd kan vara till hjälp när det till exempel gäller

 • kommunikation och förståelse
 • konflikter
 • närhet och sexualitet
 • att bilda familj
 • att bli förälder
 • att hitta tillbaka till varandra
 • akuta kriser
 • separationer
 • relationer för dig som är äldre

Vi erbjuder

 • Traditionell familjerådgivning. Behandlande och processinriktade samtal. Tillsammans med familjerådgivaren kan problematiken analyseras och bearbetas. Antal samtal varierar utifrån behov. (Sker på mottagningen eller digitalt enligt önskemål).
 • ESIT, ett samtal i taget. Avgränsat och vägledande samtal med lösningsfokus utan uppföljning med just den familjerådgivaren. Kan passa den som har mer avgränsad fråga att prata om och familjerådgivaren håller tydligt fokus på just det. Många som besöker oss finner det hjälpsamt med ett samtal och det kan vara ett bra sätt att prova på om det finns tveksamhet till att besöka oss.
 • Telefonrådgivning. Sker på bokad tid efter överenskommelse.

Vi erbjuder även konsultation till yrkesverksamma, föreläsningar, kurser för både yrkesverksamma och privatpersoner i viss mån.

Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Vill du vara anonym på familjerådgivningen går det bra. Vid behov används telefontolk.

Vi erbjuder också förtur

 • vid graviditet
 • om ni har barn under ett år
 • om det förekommit våld i relationen.

Besöken är avgiftsfria.

Boka tid

Önskar du anonymitet kan du logga in utan Bank-ID, men då kan du inte följa ditt ärende i e-tjänsten.

Vi uppdaterar kalendern med nya tider kontinuerligt med några veckors framförhållning. Avbokningar kan också generera fler lediga tider i kalendern vartefter.

Observera att vi inte har något väntrum, så kom i nära anslutning till bokad tid.

Sommartider

Under senvåren och sommaren 2024 kommer Familjerådgivningens tillgänglighet att påverkas av renovering och semestrar.

Denna period kan bokningsbara tider för samtal ligga lägre fram än normalt och vi erbjuder främst ”Ett samtal i taget” (ESIT). ESIT innebär ett avgränsat och vägledande samtal, utan uppföljning.

Håll utkik i vår e-tjänst, det publiceras kontinuerligt nya bokningsbara tider, även under sommarperioden.

Tillhör du förturskriterierna (graviditet, barn under ett år samt vid våld inom relationen) kan vi möjligen erbjuda samtalstid utöver de lediga tiderna i e-tjänsten och i så fall tar vi kontakt för tidsbokning.

Övriga ärenden kan vi tyvärr inte hantera på annat vis än att hänvisa till lediga tider i e-tjänsten. Vi har inte möjlighet att kontakta er personligen.

Telefontiden utgår under sommaren v 27- t o m v 32.

I september återgår verksamheten till ordinarie utbud.

Kontakta oss

Via e-tjänsten kan du be om att bli kontaktad. Vi har även telefontid helgfria måndagar mellan kl 08.30-10.00 på telefonnummer 0920 45 43 90. Övrig tid hänvisas du till telefonsvarare.

Vi finns på Varvsgatan 53, välkomna!


Vi önskar att ni snarast meddelar oss om tiden behöver avbokas eller ombokas. Använd e-tjänsten, maila eller ring till oss, se kontaktuppgifter ovan. De tider som avbokas kan erbjudas till andra, även om avbokningen sker samma dag.

Ni blir inte kontaktade vid uteblivet första besök. Får vi inget besked inom två veckor avslutas ert ärende hos oss.

Har du förkylningssymtom ska du omboka ditt fysiska besök till ett annat tillfälle, eller ändra det till ett onlinebesök samma tid.

Vi gör vårt yttersta för att desinfektera ytor men besök hos oss kräver även eget ansvar utifrån de rekommendationer som finns kring handtvätt.

Nära relationer påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. En kontakt med familjerådgivningen skulle kunna bidra till ett ökat välmående för dig som enskild, eller er som par och/eller familj.

Även om du inte lever i en nära kärleksrelation kan det finnas relationella problem som du önskar prata om där vi på familjerådgivningen kan vara ett stöd. Föräldrars relation är barns uppväxtmiljö och goda relationer mellan föräldrarna, oavsett om ni lever tillsammans eller isär, bidrar till barns välmående.

Vi värnar om individens rätt till egna livsval. Som besökare ska du känna dig välkommen och respektfullt bemött oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, religion, etnicitet och funktionsförmåga.

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

När du kontaktar familjerådgivningen via mail sparas mailet så länge som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och raderas omedelbart därefter. Under den tid du har kontakt med familjerådgivningen sparas kontaktuppgifter samt noteringar som är nödvändiga under tiden du har kontakt med oss. Det kan till exempel avse tidsbokningar eller överenskommelser. Så snart kontakten är avslutad förstörs samtliga anteckningar. Verksamheten omfattas av sekretess, uppgifter kan därför aldrig komma att användas i andra syften. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter till SCB årligen, dessa är helt avidentifierade och kan aldrig kopplas till en person.

Logotyp för Familjerådgivningen med tre bågar i olika färger och texten - samtal är en möjlighet

Sidan uppdaterades den 17 maj 2024