Tre bågar i olika färger, röd, blå, grön.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framförallt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp oavsett om man lever själv, i par, har barn eller lever utan barn. Svårigheter kopplade till relationer kan även gälla avslutade relationer och outredda konflikter med sin ursprungsfamilj.

Vårt stöd kan vara till hjälp när det till exempel gäller

 • kommunikation och förståelse
 • konflikter
 • närhet och sexualitet
 • att bilda familj
 • att bli förälder
 • att hitta tillbaka till varandra
 • akuta kriser
 • separationer.

Samtal hos Familjerådgivningen kostar 200 kr per tillfälle. Om du har försörjningsstöd är besöket kostnadsfritt. Om det finns andra svårigheter knutna till kostnaden, till exempel kontroll eller våld i relationen, tala med din Familjerådgivare inför besöket, så får du besked om vad som gäller för dig. Samtalet betalar du med swish i samband med besöket (Avgift from 1 september 2022).

Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Vill du vara anonym på familjerådgivningen går det bra.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

Just nu har vi på grund av högt söktryck något längre väntetid för ett första samtal.

 • telefon på 0920-45 43 90, telefontid måndagar och torsdagar kl 8.30-10.00. Övrig tid lämnar du meddelande till oss på vår telefonsvarare så ringer vi upp. Observera att vi ringer från dolt nummer.
 • mail på familjeradgivningen@lulea.se. Glöm inte att lämna uppgifter om hur vi kommer i kontakt med dig och tänk på att inte lämna känsliga uppgifter i mail.

Vi erbjuder förtur

 • vid graviditet
 • om ni har barn under ett år
 • om det förekommit våld i relationen.

Lämna ditt telefonnummer så kan vi ringa dig för mer information inför tidsbokning om du tillhör vår förtur.

Vi finns på Varvsgatan 53, välkomna!

Vi önskar att ni snarast meddelar oss om tiden behöver avbokas eller ombokas, maila eller ring, se kontaktuppgifter ovan. De tider som avbokas erbjuds till andra, även om avbokningen sker samma dag.

Ni blir inte kontaktade vid uteblivet besök. Får vi inget besked inom två veckor tas er köplats bort men det går bra att ställa sig i kö igen vid behov.

Har du förkylningssymtom ska du omboka ditt fysiska besök till ett annat tillfälle, eller ändra det till ett onlinebesök samma tid.

Vi gör vårt yttersta för att desinfektera ytor men besök hos oss kräver även eget ansvar utifrån de rekommendationer som finns kring handtvätt.

Nära relationer påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. En kontakt med familjerådgivningen skulle kunna bidra till ett ökat välmående för dig som enskild, eller er som par och/eller familj.

Även om du inte lever i en nära kärleksrelation kan det finnas relationella problem som du önskar prata om där vi på familjerådgivningen kan vara ett stöd. Föräldrars relation är barns uppväxtmiljö och goda relationer mellan föräldrarna, oavsett om ni lever tillsammans eller isär, bidrar till barns välmående.

Vi värnar om individens rätt till egna livsval. Som besökare ska du känna dig välkommen och respektfullt bemött oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, religion, etnicitet och funktionsförmåga.

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

När du kontaktar familjerådgivningen via mail sparas mailet så länge som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och raderas omedelbart därefter. Under den tid du har kontakt med familjerådgivningen sparas kontaktuppgifter samt noteringar som är nödvändiga under tiden du har kontakt med oss. Det kan till exempel avse tidsbokningar eller överenskommelser. Så snart kontakten är avslutad förstörs samtliga anteckningar. Verksamheten omfattas av sekretess, uppgifter kan därför aldrig komma att användas i andra syften. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter till SCB årligen, dessa är helt avidentifierade och kan aldrig kopplas till en person.

Logotyp för Familjerådgivningen med tre bågar i olika färger och texten - samtal är en möjlighet

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023