Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär olika former av stöd som ska bidra till att du klarar av att bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En typ av stöd som du kan få är hemtjänst.

Stödet kan ges på dagen och om behov finns även på natten. I våra verksamheter är inflytande, delaktighet och trygghet en självklarhet.

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Ansök om stöd och hjälp

Om du inte längre klarar din vardag på egen hand kan du ansöka om stöd och hjälp i hemmet. Du kan även ansöka om andra insatser, till exempel dagverksamhet, kontaktperson eller en plats på vård- och omsorgsboende.

Hur du ansöker

Ansöker gör du via vår e-tjänst.

Men du kan också använda en blankett eller ringa till Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00 och fråga efter en biståndshandläggare.

Till blanketten för Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster. (om du inte kan använda e-tjänsten)

Vad är biståndshandläggning och hur går det till?

Biståndshandläggarens uppgifter är att utreda ditt behov av stöd och hjälp utifrån den ansökan du gör. Vid ett möte med biståndshandläggare kommer du, och anhöriga om du så önskar, ges möjlighet att beskriva din situation och vilka behov du har i dagsläget och hur du vill ha det framöver. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut i ditt ärende.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss via Luleå kommuns kundcenter på 0920-45 30 00.

Läs mer

Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.

För oss är det du som är i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att fungera. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform.

I Luleå kommun är en stor del av personalen i hemtjänsten utbildade undersköterskor och finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull. All personal har tystnadsplikt. 

Läs mer om våra avgifter inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Via äldreguiden kan du jämföra äldreomsorg inom kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 eller någon av våra hemtjänstgrupper.

Hemtjänstgrupper i Luleå kommun

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Telefonen i våra hemtjänstlokaler är inte alltid bemannad men vi har telefonsvarare som lyssnas av varje morgon. 

Antnäs hemtjänst 0920-45 70 90
Bergnäsets hemtjänst 0920-45 50 55
Björkskatans hemtjänst 0920-45 52 60

Centrum 1 0920-45 50 56
Centrum 2 0920-45 50 18
Centrum 3 0920-45 50 17
Centrum 4 0920-45 50 38

Gammelstad norra 0920-45 58 11
Gammelstad södra 0920-45 58 12
Guldkustens hemtjänst 0920-45 56 52
Hertsöns hemtjänst 0920-45 46 17

Kallkällans hemtjänst 0920-45 48 65
Notvikens hemtjänst 0920-45 39 17
Porsöns hemtjänst 0920-45 51 07
Råneå norra hemtjänst 0924-576 21

Råneå södra hemtjänst 0924-575 36
Skurholmens hemtjänst 0920-45 50 36
Örnäsets hemtjänst 0920-45 51 03
Östermalms hemtjänst 0920-45 45 65

Nattpatrull finns för dig som har behov av omvårdnadsinsatser på kvällar och nätter. Nattpatrullen utför planerade besök och svarar på larm kvällar och helger från dig som har trygghetslarm.

I Luleå är över 300 personer beviljade nattpatrull och 1 700 har trygghetslarm. Vi har sex bilar ute på nätterna. Fem av dessa är i Luleå och en i Råneå.

Hur ansöker jag om nattpatrull?

Har du behov av ett regelbundet stöd på kvällar och nätter kontaktar du Luleå kommun.

När du fått nattpatrull beviljad

För att vi ska kunna ge dig stöd och omvårdnad behöver vi en nyckel till dig.

För nattpatrull 1 och 2 i Luleå lämnas nyckel till Trygghetslarmet, Lulsundsgatan 42 (entréplan på Fyren) i Luleå. Vi har öppet klockan 8-11 vardagar.

För nattpatrull i Råneå lämnas nyckel till Råneå hemtjänst, Västerlångvägen 2 (plan 2 i Medborgarhuset) i Råneå.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Luleå kommun erbjuder tillsyn via kamera som ett alternativ till tillsynsbesök nattetid.

Tillsynen innebär att du får låna en kamera som installeras i ditt hem.

Tillsynen utförs av behörig personal på SOS alarm. Visar tillsynen att du behöver hjälp åker personal från nattpatrullen ut.

Inget videomaterial sparas och det är en hög säkerhet i informationshanteringen.

Ansök om tillsyn via kamera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem. 

Trygghetslarmet består av en fast enhet och en mobil larmknapp som du kan bära som ett halsband eller på din handled.

När du larmar går larmet till trygghetscentralen som svarar dygnet runt. Det är socialförvaltningens medarbetare som kommer till dig, oavsett vilken tid på dygnet du larmar.

Läs mer om våra avgifter inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Ansöka om trygghetslarm

Du ansöker om trygghetslarm hos Luleå kommun. 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Anhörig? Lämna dina synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om våra verksamheter så att vi kan förbättra oss. Svara på vår enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 24 april 2024