Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär olika former av stöd som ska bidra till att du klarar av att bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Stödet kan ges på dagen och om behov finns även på natten. I våra verksamheter är inflytande, delaktighet och trygghet en självklarhet.

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Läs mer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.