Avgifter

För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Luleå kommun ut en avgift.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbasbeloppet som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Länk till avgifter inom hemtjänstöppnas i nytt fönster

Länk till avgifter inom särskilt boendeöppnas i nytt fönster