Upphandling och inköp

Luleå kommun gör varje år inköp för cirka 1,4 miljarder kronor. Kommunens inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Inköp ansvarar för kommunens inköp av varor och tjänster. Tillsammans med förvaltningarna ska inköpskontoret strategiskt samordna, effektivisera och följa upp kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Inköpsenheten har också en stödjande roll mot de kommunala bolagen.

Annonserade upphandlingar

Vi annonserar upphandlingar elektroniskt. Via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året och uppdateras fortlöpande.

Bli leverantör

Här hittar du vägledning för dig som vill göra hållbara affärer med Luleå kommun på ett enkelt sätt.

Regelverk

Information om kommunens regelverk, policy, offentlig upphandling och tröskelvärden.

Kontakta inköp

Telefonnummer:
0920 - 45 30 00

E-post:
inkop@lulea.se

Fakturera

Hur du fakturerar Luleå kommun och information om e-rekvisition.

Kontakta inköp

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0920-45 30 00
E-post: inkop@lulea.se

Begäran om allmänna handlingar hänvisas till kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se

Sidan uppdaterades den 28 maj 2024