Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Här hittas listor på planen för upphandling av ramavtal, enskilda kontrakt och entreprenörer under året.

Inköpspolicy Länk till annan webbplats.
Hållbara inköp - riktlinje Länk till annan webbplats.

Upphandlingsplan

Bemanning sjuksköterskor

Besiktning brand- och utrymningslarm samt vattensprinkler

Beslutsstöd specialister

Biogas

Biogasbussar till lokaltrafiken

Bygglitteratur

Byte av dörrpartier samt reparation av balkonger, Stadshuset

Båtförsäkring Luleå kommun

Cirkulationstvätt och hyra av arbetskläder för personal inom boenden

Digital ankomstterminal

Digitala enheter inkl tillbehör och tjänster

Direktupphandling verktyg för kvalitetssäkring av webbplatser

Dokumenthanteringssystem SOC

Drift, support och utveckling av Open ePlatform, e-tjänsteplattformen.

Drönarflygning som tjänst

Dynamiskt inköpssystem Handledning socialförvaltningen

Elenergi

Energideklarationer av byggnader

Energiuppföljningssystem

Entreprenad, Råneåledningen VA, styrd borrning etapp 3

Extern hyra av träningslokal och omklädningsrum för gymnasiet och grundskolan Luleå kommun

Extern telefonitjänst

Fastighetsmäklartjänst

Glass, frysmaterial med tillbehör

Handledning för skolkuratorer

Handledning i metoden funktionell familjeterapi

Husgeråd

Inhyrning av liftar, bodar och maskiner

Kemikalier till stadsbyggnadsförvaltningen (badhus)

Kommunikationssystem till Luleå lokaltrafik

Konsulttjänster för design av isklassad bogserbåt

Mark och beläggningsarbeten LUMIRE och Luleå Hamn

Matavfallspåsar till Lumire

Miljöbrygga, Junkön

Miljömuddring inklusive avvattning, rivning av befintlig av befintlig kaj samt byggnation av ny drivmedelskaj

Mottagning av restavfall för Luleå Miljöresurs AB

Mätningstekniska tjänster

Möbler och akustikåtgärder till Pontusbadet

Ny integrationsplattform

Ny och ombyggnation av Lumire Storheden

Nya carportar, Klockarängen Råneå

Nyinvestering Gruppbostad, Läraregatan Skurholmen

Klassningssystem för Luleå Hamns rederi

Närodlade grönsaker

Olycksfallsförsäkring Luleå kommun

Om och tillbyggnad av Persö Sporthall

Om- och tillbyggnad Stadsöskolan

Om och tillbyggnation Tunaskolan

Ombyggnation av Kungsfågeln förvaltningsbyggnad

Ombyggnation Kv. Kungsfågeln entré

Omvärldsbevakningsrapporter/Hotbildsaktörsbeskrivningar

Processverktyg för informationshantering - arkivet

Projektstödsverktyg Bygg och anläggning

Recipientprovtagning små avloppsreningsverk

Reinv. Klockarängen. Vent + styr + tak vdc delen

Reinv. Råneåskolan. Belysning, sporthall o matsal.

Reinv. Ängsskolan. Belysning

Reinvestering av belysning till Antnäs-, kyrkbyns och snömannens förskola

Reinvestering av belysning till Bergvikens sporthall, Sunderby ishall, Örnäsets sporthall samt boulehallen

Rep och underhåll av skyddsrum

Reparation och installation El

Röjningstjänster skog

Sanering av skadedjur, insekter och sent upptäckta dödsfall samt rensning, sanering av lokaler

Scanningstjänst

Service & underhåll av medicintekniska produkter

Service och tillsyn trycklufts- och andningsluftsanläggningar samt gastuber

Serviceavtal luftmätning

Serviceavtal på spånsugar

Skolmodul, systemstöd

Skärgårdstrafik yttre

Sotning och brandskyddskontroll

Storköks- och tvättstugeutrustning

Styrelseportal

Support och underhåll av Smart ID digital access component (HAG)

System för lönekartläggning

Systematiskt brandskyddsarbete

Systemstöd för hantering av anställningstider o kompetenser

Testverktyg inom arbetspsykologi

Tvättjänst Bergvikens vård- och omsorgsboende

Tvättjänst Midskogens vård- och omsorgsboende

Tält - lagerhall AB04

Upphandling av bilauktionsföretag

Upplåtande av kommunens järnvägsanläggning

Utbildare till Yrkeshögskolan

Utbyggnad VA Bensbyn

Utveckling, ajourhållning och support – incidenthantering av förvaltningsobjektet GIS4web

VA - Kemikalier

VA - Koldioxid

Varor till räddningstjänsten

Verksamhetssystem Arbetsmarknad och utbildningsförvaltningen (AUF)

Verksamhetssystem/Redovisningssystem

Viltkött

Örnen - verksamhetsanpassning till ny verksamhet

Sidan uppdaterades den 2 maj 2024