Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Här hittas listor på planen för upphandling av ramavtal, enskilda kontrakt och entreprenörer under året.

Inköpspolicy Länk till annan webbplats.
Hållbara inköp - riktlinje Länk till annan webbplats.

Upphandlingsplan

 • Städmaterial, städkemikalier samt papper- och plastprodukter
 • Anordningar och trafikavstängningar
 • Appbaserad språkutveckling
 • Belysningsupphandling för kommunens gatubelysning
 • Bokningssystem för konferenser och konserter
 • Dataförbindelser
 • Drivmedel bulk
 • Elbuss LLT
 • Elevtransport buss
 • Entreprenadupphandling - Nytt reningsverk LUMIRE
 • Entreprenadupphandling LUMIRE - Ny transformatorstation Uddebo
 • Mobila enheter med tillbehör och funktionsupprätthållande tjänster E-nämnden
 • Flyttjänster
 • Hobbymaterial till pojkar och flickor
 • IT-stöd för behörighetshantering
 • Realtidsskyltar LLT
 • Konsulttjänster Framtidens hamn
 • Lastbil med lastväxlare och maskinflak
 • Forskning av grön omställning
 • Lekmaterial till flickor och pojkar i förskole- och skolverksamhet
 • Livsmedelsupphandling
 • Mat och varutransporter socialförvaltningen
 • Mottagning och förbränning av brännbart hushållsavfall
 • Muddring
 • Profilartiklar
 • Ramavtal besiktning portar, hissar & lyftanordningar samt tryckkärl
 • Ramavtal köp, service- och reparation av städmaskiner
 • Ramavtal laddstolpar
 • Ramavtal reparations- och underhållsarbeten Bygg
 • Ramavtal Undervisningsmaterial kemi, fysik och biologi
 • Reparation & underhåll Glas
 • Reparation och service av släcksystem, brandgasventilation och brandtätning.
 • Reparation och service av vattensprinkler
 • Reparations- och underhållsupphandling VS, Kyla & Hissar
 • Ställningsmontage
 • Trygghetslarm för personal
 • Träd, buskar, perenner
 • Tvättjänst Bergvikens vård och omsorgsboende
 • Underhåll och reparationsarbeten - Ytskikt golv och vägg
 • Upphandlingssystem
 • Upprustning av brygga Kluntarna
 • Utskrift som tjänst
 • Verksamhetssystem för anlöp Luleå Hamn
 • Vägunderhåll sommar & vinter fastigheter

Entreprenadupphandlingar

 • Balkongrenovering på solbacken, kvartal 1, 2023
 • Industripark, kvartal 1, 2023
 • Renovering klimatskal och installationer, Blackis, kvartal 1, 2023
 • Genvägen, nybyggnation gruppboende, kvartal 1, 2023
 • Västberga byte brandlarm, kvartal 1, 2023
 • Persön Bergvärmeanläggning, kvartal 1, 2023
 • Måttsund Bergvärmeanläggning, kvartal 1, 2023
 • Nya Hertsöskolan, kvartal 2, 2023
 • Kungsfågeln – Byte belysning hus 1 och 2, kvartal 2, 2023
 • Persöskolan och Råneskolan – Byte belysning, kvartal 2, 2023
 • Förskolor Luleå – Byte belysning, kvartal 2, 2023
 • Kråkbergsskolan – Byte belysning, kvartal 2, 2023

Direktupphandlingar

 • Arbetspsykologisk bedömning
 • Felsökningsverktyg för fasta och trådlösa nätverk
 • Förfallstrafik Luleå skärgård
 • Informationsdelningsplattform anlöp mobil applikation
 • Ramavtal hydraulslangar till tunga fordon
 • Rekryteringsverktyg
 • Skolon - Plattform för digitalt lärande
 • Styrelseutbildning Luleå kommunkoncern
 • Symaskiner och service/reparation

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023