Upphandling & inköp

Luleå kommun gör varje år inköp för ca 1,4 miljarder kronor. Kommunens inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Luleå kommun annonserar upphandlingar elektroniskt. Via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

De ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas.

Om du behöver stöd i processen kan du ta del av information för hur du hämtar ut förfrågningsunderlag och lämnar anbud.

 

Nyheter