Brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva hanteringen krävs även tillstånd i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för tillstånd Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Avgiftens storlek varierar utifrån hanteringens omfattning och komplexitet.

Sidan uppdaterades den 8 januari 2024