Verksamheter inom skönhet och hälsa

Om du bedriver en verksamhet som erbjuder behandlingar med stickande/ skärande verktyg som innebär risk för blodburen eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen.

Verksamheter som erbjuder behandlingar med risk för blodburen eller annan smitta kan till exempel vara tatuering, fotvård eller akupunktur. Risken uppstår när verktyg som punkterar eller riskerar att punktera huden används inom verksamheten.

Nya regler från och med den 1 juli 2021

De nya reglerna innebär att verksamheter med stickande eller skärande verktyg där risk för annan smitta än blodburen smitta numera också omfattas av anmälningsplikt. Detta innebär att exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg omfattas av anmälningsplikt till miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Vad händer om jag inte anmäler min verksamhet?

Att starta en verksamhet utan att anmäla den medför en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

Tänk på att lämna in din anmälan minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

OBS! Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar från 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 trädde även en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Verksamheter som omfattas av denna lag behöver anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från och med den 1 juli 2021. Detta innebär att IVO tar över och genomför tillsynen på denna typ av verksamheter. Du hittar mer information hos IVO här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka verksamheter ska anmälas?

Exempel på verksamheter som ska anmälas:

 • Tatuering (även kosmetisk)
 • Piercing
 • Hudvård där du använder lansetter
 • Akupunktur
 • Håltagning med hjälp av håltagningspistol
 • Användning av rakkniv mot huden

Vilka verksamheter behöver inte anmälas?

Verksamheter inom skönhet och hälsa som inte omfattas av anmälningsplikt:

 • Massage
 • naprapati
 • kiropraktik
 • diatermi
 • zonterapi
 • laserbehandling

Vad innebär "blodsmitta" och "annan smitta"

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner.

Blodsmitta

Blodsmitta uppstår då blodburna virus (exempelvis hepatit B, hepatit C och HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg.

Annan smitta

Andra typer av smittor som kan uppstå vid yrkesmässiga hygieniska behandlingar är till exempel hudinfektioner.

Dessa infektioner uppstår då bakterier kommer ner i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekteras tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena.

Sådana infektioner kan bland annat orsaks av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Kostnad för anmälan

Timavgift för handläggning

Du får betala en timavgift för kommunens handläggning av anmälan.

Årlig avgift för tillsyn

För din verksamhet kommer du att betala en avgift för årlig tillsyn vilket innebär att vi årligen kommer ut och besöker dig och din verksamhet.

Detta framgår av beslutet för din verksamhet.

Vad ska en anmälan innehålla?

Verksamheten ska uppfylla de krav som finns om bland annat lokaler, hygien och rutiner vid ingreppen.

Verksamheten ska också ha en dokumenterad egenkontroll där du beskriver fördelning av ansvar, risker, rutiner och kemikalier.

Tillsammans med anmälan ska du bland annat skicka med en ritning av hur lokalen ska inredas och utrustas.

Vilka andra bilagor som ska finnas med framgår av blanketten.

Delad lokal

Om ni är flera olika företag som delar på en lokal ska alla verksamhetsutövare anmäla sina verksamheter.

Övertagande av tidigare anmäld lokal

Om du tar över en verksamhet som redan anmälts till avdelning miljö och byggoch du inte ska ändra något, behöver du bara informera oss om ägarbytet.

Behövs bygglov?

Om du behöver bygglov för ändrad användning eller andra tillstånd för att kunna bedriva verksamheten bör du söka det innan du lämnar in din anmälan

Egenkontroll för hygienlokaler

Vad händer sen?

När vi granskat anmälan återkommer vi till dig om den behöver kompletteras och för att bestämma en tid för tillsynsbesök.

När anmälan är komplett får du ett beslut. Beslutet innebär att du får starta verksamheten.

Om du inte får ett beslut inom sex veckor från det att du anmält din verksamhet får du starta ändå.

Mer information

Mer information

Vi har tagit fram ett informationsblad om anmälan och egenkontroll. Spara det gärna tillsammans med egenkontrollprogram och andra viktiga dokument.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024