Egenkontroll för hygienlokaler

Viktigt för alla hygienverksamheter

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och miljö. Med hygienisk behandling menar vi bland annat massage, akupunktur, tatuering, piercing, fotvård, solarier, frisörer.

Bra rutiner – ett sätt att visa kvalitet

Miljöbalken, som är en lag som styr hur vi värnar miljö och hälsa, säger att den som är ansvarig för en verksamhet också ska bedriva egenkontroll. Det innebär att bra rutiner för att förhindra olägenheter och risker – helt enkelt att man har koll på sin verksamhet!

Egenkontroll är ett sätt att visa kunderna att verksamheten håller hög kvalitet. Det är också något som vi på avdelning miljö och bygg, som är tillsynsmyndighet, kontrollerar regelbundet.

Viktigt för dina kunder

Ditt egenkontrollprogram är ett sätt att visa att du tycker att hygien och miljö är viktigt – något som kunderna uppskattar.

Egenkontrollprogrammet ska uppdateras regelbundet. Alla som arbetar i verksamheten ska känna till det, och det ska finnas tillgängligt för avdelning miljö och bygg vid inspektion.

Hur gör du?

1. Fundera igenom hela din verksamhet och anteckna det som kan påverka människors hälsa eller miljön. Saker du bör ta upp är:

  • Handhygien
  • Städning
  • Rengöring av instrument
  • Kontroll av utrustning
  • Produkter som kan ge upphov till allergier
  • Kemiska produkter
  • Information till kunder
  • Annat, som är aktuellt för just din verksamhet

2. Beskriv vad du kan göra för att minimera påverkan och ange vem som har ansvaret (om ni är flera som arbetar i din verksamhet).

3. Skriv en lista över de kemiska produkter som ni använder.

4. Gör ett schema där du kan fylla i när du/dina medarbetare ska göra olika saker, samt notera alltid när det sedan blivit gjort.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024