Tillväxtföretag bild

Foto: Joakim Höggren, Luleå kommun

Tillväxtföretag

Ett företag som växer går igenom flera stadier. Kanske ditt företag just nu är under uppbyggnad och behöver en "knuff" i rätt riktning?

Arctic Business Incubator

Arctic Business Incubators uppgift är att hjälpa entreprenöriella personer med affärsidéer som har tillväxt- och exportpotential. Vi kan tillsammans skapa lysande företag som bidrar till att skapa regional tillväxt, välfärd och en rikare livsmiljö här i Norr.

Vi erbjuder en aktiv flerårig och anpassad managementsupport med ett globalt affärsmässigt nätverk. Affärsrådgivare med egen affärserfarenhet, anpassad spetskompetens och beprövade arbetsmetoder.

Vi har sedan starten 2005 hjälpt ett antal företag ut på den internationella marknaden. Bland de framgångsrika företagen finns bland andra D-flow, Netix, Netrounds Solutions samt det flerfaldigt prisade Behaviosec.

ABI är Sveriges nordligaste inkubator med verksamhet från Kiruna i Norr till Skellefteå i Söder.

Telefon: 0920-22 24 00
E-post: info@abi.se

Connect Norr

Connect Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i norra Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen. 

Våra processer är helt kostnadsfria för deltagande företag. Connect är en global icke vinstdrivande fristående organisation med en verksamhet som grundar sig på frivilliga insatser av erfarna och kunniga personer. Komplement – inte konkurrent – till befintliga nätverk.

ALMI Triumf

Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Då programmet genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet erbjuds även hela den resurs som de tillhandahåller med möjlighet till studentarbeten, forskningsprojekt och senaste forskningsresultat.

Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare.

Programmet i korthet:

  • Tillväxtprogram för unga företag
  • Tillväxtprogram för marknadsetablerade företag
  • Kunskapsmoduler

Malin Nilsson Correia
Rådgivningsansvarig
Kontorschef Luleå

0920-379 24
072-213 79 24
E-post: malin.nilsson.correia@almi.se

IUC Pegin XL

Projektet drivs av IUC Norrbotten tillsammans med Business Sweden. Pegin XL ska identifiera internationellt gångbara produkter och lösningar hos industriella små och medelstora företag, institut och akademi. Deltagande företag får hjälp med att skapa tillväxt och bli redo att expandera, förberedas för utflykt och hjälp att få fäste på främmande mark. Företagens utgångspunkt vidgas gällande expansion och insatser för att skapa exportförsäljning initieras

Syftet är att etablera ett arbetssätt som efter projekttiden blir en nationell arbetsmodell.

Projektet finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Business Sweden, Norrbottens Läns Landsting, Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Håkan Karlsson
Telefon: 070-645 45 19
E-post: hakan.karlsson@iucnorrbotten.se

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023