Suomen kielen hallintoalue

Luulajan kunta kuuluu 1. helmikuuta 2013 lähtien Suomen kielen hallintoalueeseen ja palvelemme kuntalaisiamme myös suomen kielellä. Noin 13 000 Luulajalaisella on suomalaiset juuret ja heillä on oikeus tiettyihin kunnan palveluihin suomeksi.

Ruotsinsuomalaisena kuntalaisena sinulla on oikeus asioida suomen kielellä kunnan eri virastoissa. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen päätös sinua koskevassa asiassa käännettynä suomen kielelle. Sitä sinun tulee itse pyytää.

Kunnan tulee tarjota esikoulutoimintaa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomen kielellä, sama koskee esim. kotipalvelua ja palvelua hoito- ja hoivakodeissa.

Kaupungintalon ja sosiaalihallinnon asiakaspalvelussa on suomenkielisiä työntekijöitä, jotka auttavat ja neuvovat suomeksi. Heihin on hyvä ottaa ensiksi yhteyttä. He yrittävät löytää sinulle suomenkielisen käsittelijän, tarvittaessa suomenkielinen palvelu järjestetään tulkin avulla. Suomenkielistä palvelua on aina itse pyydettävä.

Suomen kielen hallintoaluetyötä ohjaa laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä.

Ota yhteyttä suomeksi!