Plan och budget 2024

Arbetet med att ta fram plan och budget för 2024-2026 har startat. I juni 2023 kommer kommunfullmäktige att ta beslutet.

Fakta blir utmaningar

Arbetet med att ta fram olika underlag startar i slutet på året och pågår fram till i mars.

Fakta från olika rapporter och undersökningar samt erfarenheter från uppföljningar ger underlag till utmaningar och möjligheter inför 2024.

Rapporter 2024

Varje år gör Luleå kommun två uppföljningar, en för januari till april och en för januari till augusti. När året har passerat görs en årsredovisning i början på nästa år.

När rapporterna är klara kommer de att finnas här.

Delårsrapport januari–april 2024 Pdf, 1.2 MB.

Sidan uppdaterades den 8 juli 2024