Plan och budget 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om plan och budget för 2023-2025.

Bilden visar hur planeringsåret 2022 kommer att genomföras steg för steg fram till det slutgiltiga beslutet i november.

Fakta blir utmaningar

Arbetet med att ta fram olika underlag startade i slutet av förra året och pågår fram till att planeringsförutsättningarna är klara i april.

Fakta från olika rapporter och undersökningar samt erfarenheter från uppföljningar ger underlag till utmaningar och möjligheter inför 2023.

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna tas fram under våren. De ska användas av alla kommunala verksamheter när de tar fram sina verksamhetsplaner.

Planeringsförutsättningarna visar hur Luleå kommun vill omhänderta utmaningar från omvärld (utanför Luleå kommun), närvärld (Luleå kommun) och invärld (Luleå kommuns förvaltningar och bolag) i ett kort tidsperspektiv (1-3 år).

Planeringsförutsättningarna ska efter beslutet av budgetutskottet i april användas som grund för verksamhetsplanering i förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och bolagsstyrelser.

Planeringsförutsättningarna 2023-2025 Pdf, 1.9 MB.

Se bildspelet från konferensen där planeringsförutsättningarna presenterades Pdf, 6.2 MB.

Plan och budget 2023-2025

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige om plan och budget för 2023–2025.

Plan och budget visar hur Luleå kommunkoncern kommer att arbeta för fullmäktiges nio övergripande mål, hur budgeten ska fördelas samt uppdrag och verksamhet för de olika nämnderna och styrelserna. Dokumentet är ett styrande dokument som ger grund för uppföljningar under 2023 och årsredovisningen. Detta är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten i det korta perspektivet (1–3 år).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som också utgör den nya majoriteten i Luleå kommun, redogör i detta dokument för den ekonomiska och politiska prioritering som majoriteten kommer att arbeta med under de kommande åren. Utgångspunkten för den förda politiken kommer vara satsningar på tillväxt, välfärd och hållbarhet för alla invånare i kommunen.

Plan och budget 2023–2025 Pdf, 3.5 MB.

Rapporter 2023

Varje år gör Luleå kommun två uppföljningar, en för januari till april och en för januari till augusti. När året har passerat görs en årsredovisning i början på nästa år.

Delårsrapport januari–april 2023 Pdf, 1.6 MB.

Delårsrapport januari–augusti 2023 Pdf, 4.9 MB.

Årsredovisning 2023 Pdf, 4.2 MB.

Sidan uppdaterades den 23 april 2024