Luleå framtidssäkrar - mässa på Kulturens hus den 17 - 18 september

Hur ser Luleås omställningsresa ut? Hur kan du som medborgare bidra till att våra barn och barnbarn kan leva ett gott och hållbart liv i Luleå stad och landsbygd? Hur arbetar Luleå kommun för att bidra till en hållbar kommun utan klimatpåverkan senast år 2040?

Söndagen den 17 september bjuds alla Lulebor in att besöka mässan och bli en del av lösningen till en kommun som är säkrad för framtiden. Måndagen den 18 september bjuds Luleås gymnasieelever in till mässan på förmiddagen och alla medarbetare på Luleå kommun är välkomna på eftermiddagen.

Under mässans båda dagar kan du ta del av inspirerande utställningar, intervjuer, miniseminarier och olika aktiviteter för barn. Arrangörer och utställare är Luleå kommuns alla förvaltningar och bolag.

Datum och tid

17 september kl 11.00 - 16.00 för allmänheten
18 september kl 08.30 - 12.00 för Luleås gymnasieelever
18 september kl 12.00 - 16.00 för medarbetarna på Luleå kommun

Plats

Kulturens hus i Luleå, våning 5

Fri entré

Program - söndag 17 september

Med reservation för eventuella ändringar

11.00 - Inledning

Moderatorn Malin Winberg hälsar välkommen och inleder mässan tillsammans med Sophie Forsberg Johansson, miljö- och klimatstrateg på Luleå kommun.

11.10 - Varför gör vi inte mer fast läget är så akut?

Skapa hopp och handlingskraft i tider av osäkerhet, föreläsning med Kata Nylén från Klimatpsykologerna.

12.00 - Framtidens fjärrvärme i Luleå

Hur ser framtidens trygga fjärrvärme ut och hur kan du bidra? Jenny Nordström, chef Energitjänster och Magnus Johansson, chef Värme och kyla berättar mer om hur Luleå Energi arbetar för att skapa förutsättningar för fortsatt stabil fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser.

12.30 - Solcellsföreläsning

Vad behöver man tänka på inför en solcellsinstallation, Emma Tallus, energiingenjör på Luleå Energi, ger information till dig som funderar på att installera solceller hemma 

12.45 - Föreläsning kring elbilsladdning

Hur fixar du laddningen av elbilen hemma i villan eller i bostadsrättsföreningen, Johan Westerberg, energiingenjör på Luleå Energi, ger information till dig som är på väg att eller har skaffat elbil

13.00 - Hållbart familjeliv - föreläsning från Föräldrasupporten

Föräldrasupporten berättar vad de kan hjälpa till med och när du kan vända dig till dem för stöd.

13.30 - Så kan tredje platsen utveckla våra stadskärnor

Christer Ljungberg från Trivector föreläser kring den tredje platsen, mötesplatsen utanför hemmet och jobbet.

14.15 - Klimatsmart mat - vad är det?

Jens Drugge, kock och enhetschef på Resurscentrum Måltider på Barn- och utbildningsförvaltningen på Luleå kommun, ger en miniföreläsning kring klimatsmarta menyer i Luleås skolor och förskolor.

14.45 - Underhållning med Kulturskolan

Kulturskolans barnkörer sjunger för oss

15.15 - Luleåmodellen möjliggör den gröna omställningen

Energifrågan är central i debatten kring Luleås, Sveriges och världens förmåga att ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att lösa energifrågan här och nu måste vi pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden i hela landet. I Luleå har vi samlats och hittat ett lösningsorienterat perspektiv som på kort tid har gett avgörande resultat. Lösningen kallas numera för Luleåmodellen och mer om den får du veta om du lyssnar på detta föredrag av Malin Larsson, VD och Carina Zolland, chef marknad på Luleå Energi.

15.45 - Avslutande samtal

16.00 - Mässan stänger

Det pratas mycket om den gröna omställningen i norra Sverige och den samhällsomvandling detta kommer att innebära för Luleå som kommun och plats. Hur kommer denna omställning att påverka oss Lulebor i vår vardag, nu och i framtiden?

På Lounge-scenen kan du lyssna på när Malin Winberg gör korta intervjuer kring omställningen ur olika synvinklar med olika nyckelpersoner från Luleå kommun.

11:30 Carina Sammeli, kommunalråd

12:00 Rickard Lundmark, VD för kommunbolagen

12:30 Anna Lindh Wikblad , kommundirektör

13:00 Helen Wårell Wiklund, förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

13:30 Malin Larsson, VD på Luleå Energi

14:00 Patrik Bylin, förvaltningschef Kultur och fritid

14:30 Ulrika Nygård, socialförvaltningen - barn och unga 

15.00 Eva Holmberg, marknads- och kommunikationschef, Lulebo

På grund av tekniska problem har programmet i VIP-rummet flyttats till rummet som heter Olga Bardh nere på våning 4.

13.00 - 13.25 - Miniseminarium kring energihushållning för bostadsrättsföreningar

Caroline Forsberg, energi- och klimatrådgivare på Luleå kommun föreläser

13.30 - 13.55 - Miniseminarium kring energihushållning för dig som villaägare

Caroline Forsberg, energi- och klimatrådgivare på Luleå kommun föreläser

14.00 - 14.20 - Elbilen idag och i framtiden i norra Sverige

Robert Granström från projektet "Det går lika bra med celler-i" föreläser, ett projekt där man gjorde räckviddstester och undersökte hur laddbara bilar fungerar i kallt klimat.

14.20 - 15.00 - Frågestund kring elbilar och laddning

Ställ dina frågor om elbil och laddning i kallt klimat till Robert Granström.

13.00 - 15.00 - Politikercafé

I Erik Lindegren-rummet är det politikercafé under söndagseftermiddagen, kom och ta en kaffe med någon av Luleås politiker och prata hållbarhet, energi, omställning, klimat, transporter, trafik, trygghet, upphandling med mera!

I rummet som heter "det kreativa rummet" är det barnen som bestämmer och får säga vad de tycker är viktigt i framtidens Luleå, hur tycker de att det goda livet ska se ut i framtiden!?

Här kan barnen rita sin bild av det goda livet i framtidens Luleå, bygga den i duplo eller varför inte med tågbanan?

Här i kreativa rummet finns det också en utställning av teckningar och skulpturer som förskolebarn runt om i Luleå har ritat och målat och byggt våren 2023 kring deras tankar om framtidens Luleå. Missa inte den!

12.10 - 12.40 - Våld i nära relationer - när ska man lägga sig i, och hur?

Alla känner någon som lever med någon form av våld i en nära relation. Ska man lägga sig i och i så fall hur? Lyssna på goda råd från Centrum mot våld på Luleå kommun. Ingen anmälan krävs.

12.50 - 13.20 - Har du eller någon du känner ett beroende?

RoS-mottagningen på Luleå kommun ger råd och stöd för ökad livskvalitet i frågor kring beroendeproblematik. Ingen anmälan krävs.

13.30 - 14.00 - Information från Demensteamet på Luleå kommun

Demensteamet berättar vad de har att erbjuda för råd, stöd och vägledning till demenssjuka och dess anhöriga.Ingen anmälan krävs.

14.15 - 14.45 - Information om det främjande och förebyggande arbetet i skolan

Lyssna till en beskrivning av det främjande och förebyggande arbete som elevhälsans olika professioner gör i skolan på individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå. Medverkar gör Anna Kandelin, kurator, Annelie Kitok, specialpedagog och Lena Kenttä Kaldensjö, skolsköterska. Ingen anmälan krävs.

15.30 - 16.00 - För barnets bästa

Information om projektet "Tidiga insatser i samverkan - skola, familj och socialtjänst" på Luleå kommun. Lyssna till projektledarna som berättar om rutiner och stödmaterial som tagits fram för tidig upptäckt och tidiga insatser. Medverkar gör Ulrika Nygård, preventionssamordnare, Erica Stål, specialpedagog och Beatrice Hellberg, specialpedagog. Ingen anmälan krävs.

Var: på bottenvåningen i Kulturens hus (ingång till höger om trappan och hissen)

Välkommen att vara med och skapa framtidens Luleå i lera. Vi utgår från ett enkelt landskap i trä och skapar bidrag som visar hur man tänker sig framtidens Luleå. I ateljén kommer det att finnas lera, verktyg, färg och hantverkspedagoger som förklarar och hjälper till när det behövs. Vi utgår från funderingar om vad man önskar sig ska finnas i framtidens Luleå, vad man vill ska bevaras och förändringar som man kanske oroar sig för.

Alla åldrar är välkomna och aktiviteten är kostnadsfri för dig som deltagare. Ingen anmälan behövs utan det är bara att droppa in! Ateljén är öppen under mässdagen den 17/9.

Aktiviteten leds av Adrian Rodriguez och Eva Fjällström från Pots Plants Waves.

11.00 -16.00

Ta med dig barnen till bibblo på våning 5 under mässan och låt dem köra Luleå Energis mini-elbilar. Du hittar hit om du går genom korridoren förbi Erik Lindegren-rummet och Kreativa rummet uppe på våning 5.

Program - måndag 18 september

Med reservation för eventuella ändringar

08.30 - Inledning för Luleås gymnasieelever

Malin Winberg hälsar Luleås gymnasiestudenter välkomna och inleder måndagsförmiddagen tillsammans med Sophie Forsberg Johansson, miljö- och klimatstrateg på Luleå kommun.

08.40 - Från klimatångest till handlingskraft

Föreläsning med Kata Nylén från Klimatpsykologerna.

09.30 - Hållbarhetsutmaningen för Luleås gymnasieelever

Presentation och kick off för höstens upplaga av Luleå kommuns stora hållbarhetsutmaningen för Luleås gymnasieelever. Vad innebär utmaningen? Hur anmäler man sig? Vad ska man göra i utmaningen? Få pepp och svar på alla dina frågor! Läs mer om Hållbarhetsutmaningen här

10.30 - 12.00 - Tid för Luleås gymnasieelever att besöka montrarna på mässan Luleå framtidssäkrar

10.35 - Sunda relationer; kärlek och gränser

Lyssna till information från Centrum mot våld och Familjerådgivningen på Luleå kommun. Ingen anmälan krävs.

11.00 - Har du eller någon du känner ett beroende?

RoS-mottagningen på Luleå kommun ger råd och stöd för ökad livskvalitet i frågor kring beroendeproblematik. Ingen anmälan krävs.

11.30 - Luleåmodellen möjliggör den gröna omställningen

Energifrågan är central i debatten kring Luleås, Sveriges och världens förmåga att ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att lösa energifrågan här och nu måste vi pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden i hela landet. I Luleå har vi samlats och hittat ett lösningsorienterat perspektiv som på kort tid har gett avgörande resultat. Lösningen kallas numera för Luleåmodellen och mer om den får du veta om du lyssnar på detta föredrag av Malin Larsson, VD och Carina Zolland, chef marknad på Luleå Energi.

12.15 - Inledning för medarbetarna på Luleå kommun

Malin Winbergh hälsar välkommen till medarbetarna på Luleå kommun och inleder måndagseftermiddagen tillsammans med Sophie Forsberg Johansson, miljö- och klimatstrateg på Luleå kommun

12.20 - Klimatpsykologi för stor och hållbar förändring

Föreläsning med Kata Nylén från Klimatpsykologerna.

13.00 - Klimatsmart MEDARBETARSKAP - vad är det?

Gå en timmes crash course i hur du kan bli ännu mer klimatsmart som medarbetare på Luleå kommun. Dina kollegor på Luleå kommun guidar dig inom till exempel hållbara inköp, resor i tjänsten, konferenser och möten, resor till och från jobbet, källsortering, energieffektivisering, återbruk med mera! Drop in i mån av plats, anmäl dig för att vara säker på att få plats!

14.00 - Klimatsmart LEDARSKAP - vad är det?

Gå en timmes crash course i hur du kan klimatsäkra din arbetsplats som ledare på Luleå kommun. Lär dig mer om hållbara och klimatsmarta inköp, resor i tjänsten, konferenser och möten, resor till och från jobbet, källsortering, energieffektivisering, återbruk med mera! Drop in i mån av plats, anmäl dig för att vara säker på att få plats!

15.00 - Luleåmodellen möjliggör den gröna omställningen

Energifrågan är central i debatten kring Luleås, Sveriges och världens förmåga att ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att lösa energifrågan här och nu måste vi pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden i hela landet. I Luleå har vi samlats och hittat ett lösningsorienterat perspektiv som på kort tid har gett avgörande resultat. Lösningen kallas numera för Luleåmodellen och mer om den får du veta om du lyssnar på detta föredrag av Malin Larsson, VD och Carina Zolland, chef marknad på Luleå Energi.

15.30 - Avslutande samtal


16.00 Mässan stängs

11.30 - 12.30 - Så kan vi skapa morgondagens hållbara transportsystem

Christer Ljungberg från Trivector föreläser.

13.00 - 17.00 - Terra-Pi

Utbilda dig i verktyg och metoder för att hantera ungas klimatkänslor!

Vill du bli en del av Terra-Pi och bidra till att stötta andra unga med klimatångest, nå fram till unga med kunskap om klimatförändringarna eller öka engagemanget inom din organisation

Då är Terra-Pis utbildningsdag för ambassadörer något för dig! En eftermiddag där du rustas med verktyg och metoder för att hantera klimatkänslor, så att du i din tur kan vara med och rusta andra.

10.30 - 11.30
Här i Erik Lindegren-rummet är det politikercafé under måndagsförmiddagen, du som är gymnasieelev i Luleå kan komma och ta en kaffe med någon av Luleås politiker och prata hållbarhet, energi, omställning, klimat, transporter, trafik, trygghet, kompetensförsörjning, upphandling med mera!

14.00 - 15.00
Här i Erik Lindegren-rummet är det politikercafé under måndagseftermiddagen, du som är medarbetare på Luleå kommun kan komma och ta en kaffe med någon av Luleås politiker och prata hållbarhet, energi, omställning, klimat, transporter, trafik, trygghet, kompetensförsörjning, upphandling med mera!

I rummet som heter "det kreativa rummet" har barnen under söndagens mässa fått rita, bygga och forma i lera vad de tycker är viktigt i framtidens Luleå, hur de tycker att det goda livet ska se ut i framtiden!

Här i kreativa rummet hittar du en utställning av teckningar och skulpturer som förskolebarn runt om i Luleå har ritat och målat och byggt våren 2023 samt under söndagens mässa kring deras tankar om framtidens Luleå. Missa inte den!

Utställning

Ta del av Luleå kommuns arbete med att framtids- och klimatsäkra Luleå inom olika områden. Utställningen består av montrar på följande teman: Energi, Byggnader, Konsumtion, Transporter, Fysisk planering, Trygghet och Kompetensförsörjning.

Exempel på innehåll och aktiviteter i de olika montrarna:

 • I energimontern och i VIP-rummet erbjuder Luleå kommun kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och föreningar, på plats eller boka tid!
 • Träffa representanter från Luleå kommun som arbetar med bland annat att energieffektivisera kommunala fastigheter.
 • Träffa Luleå Energi som producerar fjärrvärme av restenergier från industrin, fjärrvärmen planeras vara helt fossilfri till utgången av 2030 bland annat med hjälp av ett nytt stort energilager.
 • Träffa representanter från Luleå Energi som erbjuder tjänsten ”Smart värme” som innebär möjlighet till effektivare värmeanvändning i enskilda hus, sparad energi och sänkta kostnader.
 • Träffa Luleå Energi och få information om deras egen produktion av solel – dels vid egen solcellspark vid Sunderby sjukhus (Helia), dels vid anläggning på taket på de egna kontorslokalerna i Porsödalen.
 • Träffa representanter från Luleå Energi som säljer solcellsinstallationer
 • Få information om Luleå energis övriga tjänster och verktyg för att man som kund ska kunna kontrollera och styra sin energi- och elförbrukning, bland annat via en egenutvecklad app.
 • Hör Luleå Energi berätta om sitt arbete med att säkra tillgången till den el som behövs i den gröna omställningen inom industrin och samhället i stort.

 • Få information om Lulebos och LTU:s gemensamma forskningsprojekt kring hållbar renovering av flerbostadshus. Lulebo får validerade metoder och kvalitetssäkrar därmed sin renoveringsprocess. LTU får möjlighet att stärka sin forskning kring renovering ur ett livscykelperspektiv med hög praktisk och akademisk genomslagskraft.
 • Få information kring Lulebos krav på minst Miljöbyggnad Silver vid nybyggnation av nya fastigheter
 • Träffa representanter från Luleå kommuns fastighetsavdelning och få information om hur det har installerats biologisk rening i de flesta kommunala kök vilket har minskat tömningstransporterna av fettavskiljare med 90 %
 • Hör Lulebo berätta om vilka olika renoveringsprojekt som pågår i olika bostadsområden i Luleå just nu och vilken energibesparing det innebär.
 • Få information från Stadsbyggnadsförvaltningen som har börjat ”riva varsamt” när de river och renoverar och tar tillvara fungerande byggdelar och utrustning för återbruk, som sedan används i andra kommunala lokaler eller säljs i pop up-butik öppen för medborgarna
 • Få information om hur Luleå kommun ställer hållbarhetskrav på exploatörer som ska bygga vid anvisning och försäljning av kommunal mark, det handlar om till exempel minskad klimatbelastning, social hållbarhet, utomhusmiljö, mobilitetslösningar med mera.

 • Få information från Lumire kring möjligheten till att införa källsortering i villor och flerbostadshus
 • Träffa representanter från kommunens Måltidsservice och få inspiration, tips och recept på hur du kan laga klimatsmart och säsongsanpassad mat.
 • Uppvisning av prylar och kläder från Lumires återbruksbutiker Samlat och Hållbarhetshuset.
 • Fritidsbanken är på plats och informerar om hur man kan låna sport- och fritidsutrustning helt kostnadsfritt året runt. De tar också emot begagnad sport- och fritidsutrustning på plats så kom och lämna dina gamla slalomskidor eller hockeklubbor så kan någon annan använda dem om du inte åker längre!
 • Träffa representanter för Fairtrade City Luleå och få information om vad det innebär för en kommun.
 • Inventariebanken på Luleå kommun är på plats och informerar om hur kommunen sparar in på nyinköp av möbler och utrustning genom att organisera en bank som samlar in och säljer vidare inom den kommunala organisationen
 • Hitta sommarens härligaste festklänning i Samlats lånegarderob som är på plats under mässan!
 • Få information om olika projekt som Lumire anordnar i syfte att öka återbruk och minska vårt avfall, t ex klädbytesdagar, Minimeringsmästarna, Sopsorteringsmonster mm


 • Information om hur Luleå kommun arbetar för att underlätta gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • Träffa representanter i projektet "Från L till Å", Luleå kommuns mobilitetskontor, som arbetar för ett mer hållbart resande. Cykelskolor, arbetsplatsutmaningen #Viresergrönt, Sommargatan, Sommarrörelsen, Vintertramparna och Cykelauktion är några projekt L till Å driver eller stöttar.
 • Träffa fordonsansvariga på Luleå kommun och få mer information om kommunens övergång till gas- och elbilar och fler bilpooler.
 • Träffa Luleå lokaltrafik (LLT) och få mer information om hur de kommer att byta ut alla sina dieselbussar mot gas- eller elbussar fram till och med 2030, busslinjer och busskort mm.
 • Olika sorters cyklar finns på plats för att klämma och känna på
 • Träffa representanter från Lulebo som har antagit en strategi för fortsatt utveckling av elbilsladdning i alla bostadsområden och dessutom har genomfört en övergång från diesel till elbilar i bolagets bilpark.
 • Träffa representanter från Luleå Energi som visar och berättar kring sina tjänster kring elbil och laddning.

 • Planerade bostadsområden i Luleå
 • Kulturens roll i framtidens Luleå
 • Luleå Hamn i framtiden
 • Luleå industripark

 • Det goda livet - vad innebär det för dig som bor i Luleå? Kom och berätta vad du tycker är viktigt för att du ska kunna leva ett gott liv i Luleå!

 • Hur arbetar Luleå kommun för målet om ökad inflyttning och att vi ska bli 100 000 invånare senast år 2040?

Vad gör Luleå kommun och dess bolag för att framtidssäkra Luleå?

Ta del av goda exempel på vad Luleå kommun och dess bolag gör eller planerar att göra för att framtidssäkra Luleå stad och landsbygd inom olika områden

Vad kan du som medborgare bidra med för att framtidssäkra Luleå?

Ta del av tips och råd kring vad du som lulebo kan göra för att bidra till ett hållbart Luleå nu och i framtiden

Mer information och frågor

Kontakta projektledare Robin Lindquist
Tel vx 0920-45 30 00
E-post robin.lindquist@lulea.se

Arrangörer

Mässan "Luleå framtidssäkrar" är en del i nätverket Klimatsmart såklarts arbete med att lyfta klimatfrågan och den gröna omställningen i Luleå, både i kommunen som organisation och som plats med stad och landsbygd.

Med mässan vill vi:

 • Synliggöra vad som redan görs​ och planeras
 • Höja kunskapen​ om förutsättningar och vägval
 • Inspirera till engagemang​ och vilja att bidra
 • Skapa förståelse för kommande beslut och åtgärder​
 • Skapa stolthet och trygghet

Läs mer om nätverket "Klimatsmart såklart"

Sidan uppdaterades den 12 september 2023