Hållbarhetsutmaning för Luleås gymnasieskolor 2023 och 2024

Experterna är överens, vi måste öka takten drastiskt i klimatarbetet – och Luleå är inget undantag. Det finns lösningar men vi måste våga tänka nytt och prova nya saker. Därför bjuder Luleå kommun tillsammans med Unga innovatörer in gymnasieelever i Luleå till en "Hållbarhetsutmaning" där uppdraget är att komma med lösningar på hur vi kan minska klimatpåverkan och skapa framtidens hållbara bostadsområden i Luleå!

Går du på någon av Luleås gymnasieskolor och vill anta Luleå kommuns Hållbarhetsutmaning, läs mer och klicka på rubrikerna på den här sidan för att anmäla dig och din grupp.

Är du lärare på någon av Luleå kommuns gymnasieskolor och vill arbeta med utmaningen i din klass är du också välkommen att läsa mer nedan.

Se en film om Hållbarhetsutmaningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra till en bra framtid. Luleå kommun tror och vill att många fler kommer att flytta till Luleå framöver. Befolkningen ska öka till hundratusen, samtidigt som klimatpåverkan krymper ner till noll. Det ska vara uppnått senast år 2040.

Koldioxidutsläppen behöver minska med 16 procent varje år. Det framgår av den koldioxidbudget som kommunen tagit fram. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, om vi vill bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget

Men HUR ska vi göra det? Det är det vi vill att ni funderar på i vår Hållbarhetsutmaning som riktar sig till alla er som går på gymnasiet i Luleå!

Innov8-utmaning: Hur kan vi minska klimatpåverkan och skapa framtidens hållbara bostadsområden i Luleå?

Vår utmaning till er är att vi vill att ni tar fram förslag på nya lösningar för hur vi kan göra Luleås bostadsområden än mer hållbara och utan klimatpåverkan.

Det är fem områden som vi behöver arbeta med för att minska vår klimatpåverkan - välj ett av dessa fem områden att fokusera på i er lösning:

 • Transporter
 • Byggnader
 • Fysisk planering
 • Energi
 • Konsumtion

Fördjupningsmaterial

Folder - Hållbarhetsutmaningen hösten 2023 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I foldern ovan kan ni läsa mer om de fem områdena och få förslag på frågeställningar att arbeta med. Där finns också tips på var man kan hitta mer information och vilka personer på Luleå kommun man kan kontakta inom respektive område.

 1. Bilda en grupp (2-6 medlemmar/grupp, gruppmedlemmarna behöver inte komma från samma klass, program eller årskurs) och välj ett av de prioriterade områdena (se fliken ovan) att jobba inom, ni väljer själva inriktning och vilken frågeställning ni vill hitta lösningar på.

  Ta kontakt med lämplig lärare för ämnesområdet och meddela att ni är en grupp som kommer att anta Luleå kommuns hållbarhetsutmaning. Ni behöver namn och e-postadress till undervisande lärare när ni anmäler er.

 2. Delta på kick off under Luleå kommuns hållbarhetsmässa "Luleå framtidssäkrar" måndagen den 18 september kl 8.30 - 12.00 på Kulturens hus (frivilligt, mer info kommer längre fram).

 3. Anmäl deltagande i utmaningen senast den 31 oktober, under rubriken "Så här anmäler man sig" nedan.

 4. Kom igång och arbeta med utmaningen i Innov8-processen
  Läs mer om Innov8-processen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 5. Skapa en videofilm med presentation av er lösning, videon får vara mellan 2 och 3 minuter lång och ska filmas i liggande läge. Videon ska innehålla:
  - rubriken ”Innov8-utmaning: Luleås stora hållbarhetsutmaning HT23”
  - presentation av gruppen
  - beskrivning av vilket problem ni löser, för vem och hur ni löst problemet
  - förklaring om hur lösningen fungerar, hur den gör skillnad och skapar nytta
  - förklaring på vilket sätt lösningen är hållbar
  - bild/illustration över den skiss/modell ni skapat
  - beskrivning av hur samarbetat i gruppen fungerat för att ta fram lösningen.

 6. Skicka in länkadressen till er videofilm (via formuläret längre ned på denna sida) senast den 1 december

 7. Möjlighet att presentera er lösning inför en panel av politiker och tjänstepersoner på Stadshuset i Luleå (frivilligt) den 12 december kl 8.30 - 12.00. Direkt återkoppling och feedback kring er lösning.

 8. Presenterar ni inte er lösning den 12 december utan skickar enbart in er filmlänk via formuläret så kommer ni att få återkoppling och feedback på era förslag till lösningar via e-post. Möjlighet finns sedan att något av lösningsbidragen kan bli verklighet.

Kreativt skapande på Teknikens Hus

För att stärka den kreativa lärmiljön under arbetet i Innov8-processen i Luleås stora hållbarhetsutmaning, är det möjligt för dig, ditt team och din klass att boka tid på Teknikens Hus för en 2-timmars kreativ workshop när det är dags att visualisera era lösningar och designa modell i hållpunkt #5 i Innov8-processen.

På Teknikens Hus finns utrustning i form av olika typer av material, tillgång till t ex 3D-skrivare och pedagogisk personal som gärna ger tips och råd på vägen. En klass, ca 30 personer, kan bokas per tillfälle och är kostnadsfritt. Först till kvarn gäller. Innan du och din klass kommer till Teknikens Hus är det viktigt att du och ditt team har en färdig idé, dvs att ni genomfört hållpunkt #3 –Idégenerera, i Innov8-processen.

Bokning av tider och förfrågningar görs senast en vecka i förväg till Elin Johansson på Teknikens Hus på e-postadressen: elin.johansson@teknikenshus.se

Uppge vid din bokning att det avser ”Innov8-utmaning: Luleås stora hållbarhetsutmaning - hösten 2023”.

Umaningen pågår i flera omgångar, nästa omgång genomförs under hösten 2023 och där ska du anmäla din grupp senast den 31 oktober och era förslag på lösningar ska vara inlämnade senast den 1 december.

Det kommer att startas en utmaningsperiod även i januari 2024 med redovisning i slutet av vårterminen. Eventuellt kommer det också fortsätta med fler utmaningar efter det men då troligen på ett annat tema.

Just nu kan man bara anmäla sig till höstens utmaning.

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret så anmäler du dig och din grupp till Luleå kommuns hållbarhetsutmaning hösten 2023.

Antar du Luleå kommuns hållbarhetsutmaning hösten 2023 så ska du lämna in ditt bidrag genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret som kommer upp. I formuläret får du klistra in länkadressen till er YouTube-video med ert förslag på lösning.

Videon ska innehålla en presentation av ert förslag på lösning på utmaningen och den ska vara max 3 minuter lång. Du måste skicka in ert bidrag senast fredagen 1 december 2023.

För mer information om utmaningen - kontakta oss

Sidan uppdaterades den 4 maj 2023