Hållbarhetsutmaning för Luleås gymnasieskolor 2024

Experterna är överens, vi måste öka takten drastiskt i klimatarbetet – och Luleå är inget undantag. Det finns lösningar men vi måste våga tänka nytt och prova nya saker. Därför bjuder Luleå kommun tillsammans med Unga innovatörer in gymnasieelever i Luleå till en "Hållbarhetsutmaning" där uppdraget är att komma med lösningar på hur vi kan minska klimatpåverkan och skapa framtidens hållbara bostadsområden i Luleå!

Unga Innovatörer

Är du lärare på någon av Luleå kommuns gymnasieskolor och vill arbeta med utmaningen i dina klasser är du välkommen att läsa mer och anmäla dina elever nedan, du gör en anmälan per grupp (en grupp kan bestå av 2-6 elever).

Se en film om Hållbarhetsutmaningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra till en bra framtid. Luleå kommun tror och vill att många fler kommer att flytta till Luleå framöver. Befolkningen ska öka till hundratusen, samtidigt som klimatpåverkan krymper ner till noll. Det ska vara uppnått senast år 2040.

Koldioxidutsläppen behöver minska med 16 procent varje år. Det framgår av den koldioxidbudget som kommunen tagit fram. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, om vi vill bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget

Men HUR ska vi göra det? Det är det vi vill att ni funderar på i vår Hållbarhetsutmaning som riktar sig till alla som går på gymnasiet i Luleå!

Innov8-utmaning: Hur kan vi minska klimatpåverkan och skapa framtidens hållbara bostadsområden i Luleå?

Vår utmaning till Luleås gymnasieelever är att vi vill att de tar fram förslag på nya lösningar för hur vi kan göra Luleås bostadsområden än mer hållbara och utan klimatpåverkan.

Det är fem områden som vi behöver arbeta med för att minska vår klimatpåverkan - varje grupp som antar utmaningen väljer ett av dessa fem områden att fokusera på i sin lösning:

 • Transporter
 • Byggnader
 • Fysisk planering
 • Energi
 • Konsumtion

Fördjupningsmaterial

I broschyren ovan kan ni läsa mer om de fem områdena och få förslag på frågeställningar att arbeta med. Där finns också tips på var man kan hitta mer information och vilka personer på Luleå kommun man kan kontakta inom respektive område.

 1. Uppmana dina elever att bilda grupper på 2-6 medlemmar/grupp. Låt dem välja ett av de prioriterade områdena (se fliken ovan) att jobba inom, de väljer själva inriktning och vilken frågeställning de vill hitta lösningar på. Låt dem också hitta på ett namn till sin grupp.

 2. Samla in alla gruppnamn och namn på medlemmarna i respektive grupp som vill anta Hållbarhetsutmaningen våren 2024.

 3. Anmäl en grupp i taget i formuläret du hittar under rubriken "Så här gör du anmälan" nedan. Anmäl alla dina deltagande grupper senast den 12 april.

 4. Låt grupperna sätta igång och arbeta med utmaningen i Innov8-processen Läs mer om Innov8-processen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 5. Låt grupperna skapa en videofilm med en presentation av sin lösning, videon får vara mellan 2 och 3 minuter lång och ska filmas i liggande läge. Videon ska innehålla:
  - rubriken ”Innov8-utmaning: Luleås stora hållbarhetsutmaning VT24”
  - presentation av gruppen
  - beskrivning av vilket problem gruppen löser, för vem och hur de löst problemet
  - förklaring om hur lösningen fungerar, hur den gör skillnad och skapar nytta
  - förklaring på vilket sätt lösningen är hållbar
  - bild/illustration över den skiss/modell gruppen skapat
  - beskrivning av hur samarbetet i gruppen fungerat för att ta fram lösningen.

 6. Låt grupperna ladda upp sina färdiga filmer på Youtube och därefter ska de skicka in länkadressen via formuläret längre ned på denna sida senast den 13 maj.

 7. Informera grupperna om möjligheten att också presentera sin lösning inför en panel av politiker och tjänstepersoner på Stadshuset i Luleå (frivilligt) den 16 maj kl 12.00 - 16.00. De får då direkt återkoppling och feedback kring sin lösning.

 8. De grupper som inte presenterar sin lösning den 16 maj utan enbart skickar in sin filmlänk via formuläret kommer att få återkoppling och feedback på sina förslag till lösningar via e-post. Möjlighet finns sedan att något av lösningsbidragen kan bli verklighet.

Kreativt skapande på Teknikens Hus

För att stärka den kreativa lärmiljön under arbetet i Innov8-processen i Luleås stora hållbarhetsutmaning, är det möjligt för dig, ditt team och din klass att boka tid på Teknikens Hus för en 1,5-timmes kreativ workshop när det är dags att visualisera era lösningar och designa modell i hållpunkt #5 i Innov8-processen.

På Teknikens Hus finns utrustning i form av olika typer av material, tillgång till t ex 3D-skrivare och pedagogisk personal som gärna ger tips och råd på vägen.

Innan du och din klass kommer till Teknikens Hus är det viktigt att du och ditt team har en färdig idé, dvs att ni genomfört hållpunkt #3 –Idégenerera, i Innov8-processen. En klass, ca 30 personer, kan bokas per tillfälle och det är kostnadsfritt.

Tider att boka

12 april kl 14:00-15:30
17 april kl 14:00-15:30
23 april kl 14:00-15:30

Bokning av tider och förfrågningar görs senast en vecka i förväg till Elin Johansson på Teknikens Hus på e-postadressen: elin.johansson@teknikenshus.se

Om inte ovanstående tider passar kan läraren höra av sig till Elin för att boka en annan i mån av tid.

Uppge vid din bokning att det avser ”Innov8-utmaning: Luleå kommuns stora hållbarhetsutmaning - våren 2024”.

Umaningen har genomförts i flera omgångar, den senaste genomförs under våren 2024. Lärarna till eleverna som antar utmaningen ska anmäla grupperna senast den 12 april och sedan ska grupperna lämna in sin lösning i form av en film på Youtube senast den 13 maj.

Du som är lärare klickar på länken nedan och fyller i formuläret en gång per grupp av dina elever som antar Luleå kommuns hållbarhetsutmaning våren 2024.

Har du och din grupp antagit Luleå kommuns hållbarhetsutmaning våren 2024 så ska ni lämna in ert bidrag genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret som kommer upp. I formuläret ska ni klistra in länkadressen till er YouTube-video med ert förslag på lösning.

Videon ska innehålla en presentation av ert förslag på lösning på utmaningen och den ska vara max 3 minuter lång. Ni måste skicka in ert bidrag senast måndagen den 13 maj 2024.

Både Luleå gymnasieskola (den kommunala skolan) och NTI-gymnasiet i Luleå är med i Luleå kommuns samarbete med stiftelsen Unga innovatörer kring hållbarhetsutmaningen 2024. Alla rektorer har fått tillgång till en sharepointmapp med information kring arbetet med Innov8-processen mm som kan delas med de lärare som har elever som antagit hållbarhetutmaningen. Du som är rektor och av någon anledning inte fått tillgång till sharepointmappen, kontakta Karin Di Luca se uppgifter nedan. Du som är lärare kan kontakta din rektor för att få tillgång till mer information.

Du som lärare kan initiera arbetet med hållbarhetsutmaningen som en del av din undervisning. Mer information om den möjligheten, hur man kopplar det till läroplanen mm finns också i Sharepointmappen som du kan få tillgång till om du kontaktar din rektor.

Hållbarhetsutmaningen arrangeras våren 2024 och eventuellt kommer fler omgångar att genomföras men då med annat tema.

För mer information om utmaningen - kontakta oss

Sidan uppdaterades den 23 april 2024