Resultat LUPP 2017

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Rapporten redovisar vad unga i Luleå upplever, vad de tycker är positivt men även vad som upplevs som mindre bra.

Syftet med rapporten är att materialet ska användas som underlag för diskussioner och samtal i olika sammanhang.

Svarsfrekvens

Grupp

Procent som svarat

Antal svaranden

Gymnasieskolans årskurs 8

66%

519

Gymnasieskolans skolår 2

55%

488

24 åringar

22%

289

 

 

Sidan uppdaterades den 24 september 2019