Resultat LUPP 2014

Läsåret 2014/2015 använde sig Luleå för tredje gången av enkätundersökningen LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Undersökningen erbjöds i oktober 2014 till årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet i alla kommunala och fristående skolor samt i särskolan. I enkäten har unga svarat på frågor om inflytande och politik, arbete, hälsa, trygghet, fritid, skola och framtid. Den relativa svarsfrekvensen bland elever i grundskolans årskurs 8 var 87% (638 svar) och hos elever på gymnasiets skolår 2 var den 61% (539 svar).

Enkäten ger kommunen ett brett material om hur unga upplever sin livssituation och är ett bra sätt att öka kunskapen om kommunens unga och vidta åtgärder för att förbättra ungas situation.

Utifrån svaren i LUPP-enkäten har en rapport sammanställts, feriearbetande unga har jobbat med de öppna frågorna och gjort en rapport samt en film. Länkar finner du nedan.

Läs LUPP-rapporten Länk till annan webbplats.

Läs feriearbetarnas rapport Pdf, 296.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Se feriearbetarnas film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019