Press- och informationsmaterial

Välkommen till Luleå kommuns pressrum! Här hittar du pressmeddelanden, pressinbjudningar och presskontakter. Kontaktuppgifter till Luleå kommuns ledande personer hittar du till höger.

Pressmeddelanden

 • Strategi för bättre evenemang till Luleåborna

  Med målet att Luleå ska bli ännu på att fånga upp idébärare, locka till sig flera stora evenemang och göra det enklare för arrangörer är nu kommunens evenemangsstrategi på gång.
  Publicerat 2019-03-18
 • Många frågor om ventilationskontroller

  Den senaste tiden har kommunens kundcenter fått många samtal från Luleåborna med frågor om vad som gäller för ventilationskontroller, rengöring av spisfläktar och imkanaler i privatbostäder. Kommunen ställer inga krav på att spisfläktar ska rengöras med ett visst intervall utan det är upp till fastighetsägaren att hålla dessa rena.
  Publicerat 2019-03-12
 • Kommunstyrelsen ställde sig bakom budgetförslag för en hållbar ekonomi

  Förslaget för en reviderad budget passerade kommunstyrelsen idag. Socialdemokraterna och Moderaterna yrkade i enlighet med kommunstabens förslag som innebär högre effektiviseringar och mindre investeringar. En justering gjordes där 2,5 miljoner kronor fördelas om.
  Publicerat 2019-03-11
 • En man och tre kvinnor

  Meramedia får företagarstipendium

  Luleå kommuns företagsstipendium tilldelas i år kommunikationsbyrån Meramedia. Det beslutade kommunstyrelsen idag.
  Publicerat 2019-03-11
 • Lokalkostnader, VA-drift, utvecklingsmål

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 11 mars sammanlagt 23 ärenden, bland annat nya bolagsordningar som justerades efter att de behandlades på kommunfullmäktige. Styrelse och lekmannarevisorer utses av fullmäktige och anmäls på bolagsstämman: det är vad som ändrades i bolagsordningen för tio hel- eller delägda kommunala bolag.
  Publicerat 2019-03-11
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 14 mars 8 ärenden, däribland angöring av kryssningsfartyg i Södra hamn samt utökad projektbudget för byggande av Bergets förskola.
  Publicerat 2019-03-11
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 11 mars 2019

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 mars sammanlagt 22 ärenden, bland annat nya bolagsordningar som justerades efter att de behandlades på kommunfullmäktige. Styrelse och lekmannarevisorer utses av fullmäktige och anmäls på bolagsstämman: det är vad som ändrades i bolagsordningen för tio hel- eller delägda kommunala bolag.
  Publicerat 2019-03-06
 • Pengar har försvunnit inom äldreomsorgen

  Pengar som tillhör brukare har försvunnit ur låsta skåp på ett av Luleås vård- och omsorgsboenden. Händelsen är polisanmäld.
  Publicerat 2019-03-06
 • Flytt av kommunens festival 3Scener

  Luleå kommuns vinterfestival för unga, 3Scener, flyttas från vinter till höst och invigningen av mötesplatsen Navet. Det förslår kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott.
  Publicerat 2019-03-04
 • Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen ska stärkas

  Luleå kommun har granskats av KPMG gällande hur styrning och uppföljning fungerar inom äldreomsorgen. Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden behöver stärka arbetet med den nationella värdegrunden.– Vi planerar att starta ett arbete så att den nationella värdegrunden blir känd i verksamheterna och att den ingår i allt arbete i äldreomsorgen, förklarar Anna Fors, verksamhetschef för vård och omsorg på Luleå kommun.
  Publicerat 2019-03-01
 • Ny stil på G i Gammelstad

  I dag lanserar Luleå kommun en ny varumärkesfamilj som ska stärka platsen Gammelstads kyrkstad och tydliggöra kommunikationen med omvärlden. Det karaktäristiska G:et i den gamla loggan för Gammelstad och den röda färgen är kvar men i uppdaterad form och med en tydligare, samordnande roll för Luleå kommuns verksamheter i området.
  Publicerat 2019-02-27

Om Luleå kommun

Det händer mycket i Luleå och i den kommunala organisationen. Luleå kommun har drygt 6 500 anställda och är Norrbottens näst största arbetsgivare. Kommunen står för en stor del av samhällsservicen till medborgare och företag. Hela kommunkoncernen omsätter över sex miljarder kronor årligen.

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden