Foto: Luleå kommun

Sök i kommunens diarium

Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats. 

Från vårt ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden.

Handlingar är till exempel in- och utgående skrivelser, brev och e-post. Det är också beslut som fattas på olika nivåer och så kallade tjänsteskrivelser som kommunens handläggare skriver som underlag för besluten.

Ärende är ett samlingsbegrepp för ett antal handlingar som tillsammans blir underlag för någon form av beslut eller åtgärd. Det kan vara bidragsärenden, planärenden, tillståndsärenden etc.

Vid sökning kan begreppet PUL-skyddat visas i något fält. Det betyder att ett namn eller annan uppgift skyddats enligt personuppgiftslagen.

Ordet Sekretess kan också förekomma. Då är uppgiften sekretessbelagd med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Sökresultaten visas som rader i tabeller där samtliga kolumner är sorterbara. Klickar du på en rad får du mer information om handlingen eller ärendet. Längst ner i tabellen ser du hur många sökträffar du fått. Där kan du också bläddra mellan sidorna i sökresultatet. Högst upp till vänster finns en tillbakalänk men du kan som regel även använda webbläsarens tillbakaknapp.

Informationen om ärendet visar också alla allmänna handlingar som finns i ärendet. Om det finns en filmarkering kan du klicka på raden och öppna filen.

Kontakt och personlig hjälp 

Vill du få mer information om ärendena eller ta del av någon handling som inte är publicerad kan du kontakta registrator på respektive förvaltning. Där får du också hjälp om du får problem med webbdiariet.

Om du vill läsa en handling som inte är publicerad får du kontakta respektive förvaltnings registrator. Dessa nås via kommunens kundtjänst, 0920-45 30 00. Utlämnandet av handlingar regleras enligt offentlighetsprincipen.

Sök i diariet

Sidan uppdaterades den 8 maj 2023