Räddningstjänsten delar årligen ut utmärkelsen "Rådig insats" till någon eller några personer som visat mod och rådighet och som genom sitt agerande räddat livet eller försökt att rädda livet på en medmänniska eller på något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka.

Kriterierna för att få utmärkelsen är följande:

  • vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas och
  • hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller
  • hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda stora materiella värden eller
  • hon eller han ska ha undanröjt en olycka som skulle orsakat stora konsekvenser på miljön.

Räddningsbragden ska dessutom ha utförts inom Luleå kommun eller av person som är skriven i Luleå men utfört bragden i Sverige. Det här innebär att vissa år kan flera utmärkelser delas ut och vissa år delas ingen utmärkelse ut.

Det är räddningschefen som tillsammans med räddningsutskottet utser mottagare av utmärkelsen. Valet kan inte överklagas.

Utmärkelsen delas normalt ut på räddnings- och beredskapsutskottets möte i december och består av en specialgraverad vas, diplom och blommor.

Lämna förslag

Om ni vill lämna förslag på någon som ni tycker bör uppmärksammas med utmärkelsen "Rådig insats" tag kontakt med räddningschef Mikael Andersson, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021