MyKey - Ta nästa steg!

Vi vänder oss till dig som är mellan 16 - 25 år som inte studerar eller arbetar. MyKey anordnar aktiviteter och samtal för att stärka och ge dig motivationen och inspirationen att börja studera eller arbeta.

Är du mellan 16-25 år? Har du hoppat av skolan? Är du förälder till en hemmasittande ungdom eller ung vuxen? Fyll i formuläret om att delta i MyKey under fliken "Intresseanmälan" längre ner på sidan.

MyKey

MyKey drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen med syfte att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bryta sin isolering och bana väg till arbetslivsinriktade insatser och därmed närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Med tydliga mål och en tydlig ledning kan insatsen öppna upp en alternativ ingång för att etablera de kontakter deltagarna har behov av. Verksamheten erbjuder en unik insats som möter ungdomar och unga vuxna där de befinner sig, vilket ofta är i hemmet.

Namnet MyKey har inspirerats av det kinesiska ordet ki (chi) som betyder kraft. Och engelskans "my key" (min nyckel) symboliserar möjligheten att låsa upp och hitta ut. Att hitta nyckeln till framsteg och att komma framåt mot nya mål.

Gör en intresseanmälan om att delta i MyKey genom att fylla i formuläret nedan.

Är du skriven i Luleå  * (obligatorisk)
Är du skriven i Luleå


Klicka i ditt svar
Är du mellan 16-25 år? * (obligatorisk)
Är du mellan 16-25 år?


Klicka i ditt svar
Är du hemmasittare? (arbetar inte, är inte inskriven i skolan och tillbringar stor del hemma) * (obligatorisk)
Är du hemmasittare? (arbetar inte, är inte inskriven i skolan och tillbringar stor del hemma)


Klicka i ditt svar
Är du redo för motivationshöjande aktiviteter och social träning? * (obligatorisk)
Är du redo för motivationshöjande aktiviteter och social träning?


Klicka i ditt svar
Fyll i dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Fyll i dina kontaktuppgifter
Vårdnadshavares kontaktuppgifter (för personer under 18 år som ansöker om att delta i My Key)