Säker eldning utomhus

Tidigare har det funnits ett krav på att anmäla alla eldningar till SOS Alarm. Du behöver inte längre anmäla, men kan få instruktioner/råd av en telefonsvarare på
0920-22 17 10. Det är dock viktigt att din eld/majbrasa inte kan uppfattas som en skogs- eller byggnadsbrand och att förbipasserande larmar räddningstjänst.

Gräsbränning leder många gånger till oönskad spridning och i värsta fall till att byggnader brinner upp. På bara några minuter kan vinden göra så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den, elden sprider sig snabbt när gräset är torrt.

Tips från räddningstjänsten

Gräsbränning

Elda bara små ytor åt gången och i rätt riktning, dvs mot vinden och inte med!

Ha alltid vatten till hands när du eldar. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.

Krattan är ett bra redskap. Med den kan du jämna ut och begränsaeldens framfart. För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. Håll elden under uppsikt hela tiden! 

Annat trädgårdsavfall

Annat trädgårdsavfall eldar du lämpligast i en plåttunna. Där har du elden under kontroll och kan fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.

Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Ha vattenhinkar, slang och kratta till hands. Släck ordentligt och vattna igenom marken efteråt.

Berätta för grannarna

Tänk på att det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgårdarna. Röken kan irritera grannarna. Prata med dem på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när vinden blåser mot deras hus.

Släck elden

Du släcker enkelt genom att kratta ut glöden och sedan dränka den med vatten. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.