Korsa gatan som gående eller cyklist

Passera en trafikerad gata - hur gör man? Har du eller bilisterna väjningsplikt? Målet är att det ska vara tydligt för gående, cyklister och andra trafikanter vilka regler som gäller.

Här nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som gående och för dig som cyklist.

Korsa gatan som gående

De här typerna av reglerade passager finns i Luleå och kan exempelvis kombineras med en refug eller anpassas för att fungera ihop med en cykelpassage eller cykelöverfart.

Gångpassage
Gångpassagerna byggs för att underlätta för gående och visar var det är lämpligt att korsa gatan. Ofta är kantstenen sänkt och ibland finns taktila plattor för personer med synnedsättning. Det finns inte vägmärke eller målning på vägbanan.

Fordon har inte skyldighet att lämna företräde för gående.

Teckning över hur en gångpassage kan se ut. Övergången är inte markerad i vägbanan.
vägmärke för övergångsställe

Övergångsställe
Ett övergångställe är markerat med linjer på gatan och vägmärke för övergångsställe.

Fordonsförare har väjningsplikt när du gått ut på övergångsstället eller just är på väg att gå ut på det.

Den gående ska ta hänsyn till trafiken, söka ögonkontakt och vänta vid behov.

Visar ett övergångsställe med markeringar målade på vägbanan och vägmärken uppsatta i körriktningarna

Korsa gatan som cyklist

Passera en trafikerad gata - hur gör man? Har du eller bilisterna väjningsplikt Målet är att det ska vara tydligt för både cyklister och andra trafikanter vilka regler som gäller.

Cykelpassage
En cykelpassage utformas med markering i vägbanan men är inte utmärkt med ett vägmärke. Cyklister har väjningsplikt mot fordon på vägen. Fordon på vägen ska anpassa hastigheten så att cyklister på passagen kan passera säkert.

Cykelpassage där överfarten är markerad på vägbanan men det finns inte vägmärken.

Genomgående cykelbana
Cykelbanan fortsätter längs vägen, i samma höjd och med samma beläggning, över korsningen. Den genomgående cykelbanan bryter vägbanan med en kantsten och fordon som svänger in eller ut från sidogatan ska lämna företräde för cyklisterna.

Genomgående cykelbana bryter vägbanan med kantsten.
Vägmärke cykelöverfart

Cykelöverfart
Vid cykelöverfarten finns vägmärket för cykelöverfart.

Cykelöverfarten utformas så att fordonens hastighet inte är högre än 30 km/h och anges både med vägmarkeringar och skyltning.

Fordon har väjningsplikt mot cyklister men cyklister ska anpassa farten till trafiken på gatan som avses att korsas.

Cykelöverfart där utmärkt med vägmärken och märkning i vägbanan

Sidan uppdaterades den 13 november 2023