Solkarta över Luleå

Välkommen till sidan om Luleås solkarta! Här kan du få information om vilken potential ditt tak har för att producera el med hjälp av solen.

Solen är en miljövänlig och kostnadsfri energikälla och skillnaden i solinstrålning är endast cirka 10 % om man jämför med södra Sverige. Den lilla skillnaden vägs dessutom i princip upp av att solcellerna producerar bättre i ett lite kallare klimat som vårt. Vi som bor här i Luleå har också den fördelen att vi ofta ligger i topp i solligan på grund av vårt kustnära läge, här finns alltså goda förutsättningar för solenergi!

Solkartan är tänkt att hjälpa dig som bor i Luleå och är intresserad av att sätta upp solceller. Du får med hjälp av den en ungefärlig siffra på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el du skulle kunna producera under ett år om du installerade solceller.

Om solkartan

Solkartan över Luleå bygger på 10 års historiska meteorologiska data från SMHI (global instrålning, relativ luftfuktighet samt lufttemperatur). Vi har i solkartan också utgått från kommunens digitala byggnadslager från primärkartan. Inom primärkarteområde håller därför solkartan bättre kvalitet. På landsbygd (utanför primärkarteområde) kan det finnas till exempel ekonomibyggnader som kommunen inte har mätt in och därför kan de saknas i beräkningen. Kontakta energirådgivaren om din byggnad inte finns med på kartan så får du hjälp med beräkning av din eventuella produktion av solel.

Resultatet i Solkartan tar hänsyn till skugga från större intilliggande byggnader och t ex skorstenar, ventilationstrummor mm. Skuggning från vegetation tas dock inte hänsyn till i kartan och därför måste man som fastighetsägare själv avgöra om det finns träd eller annan vegetation som kan påverka produktionen. Beräkningen tar inte heller hänsyn till snötäckning.

Det är bra att vara medveten om att det inte är några exakta värden som anges i solkartan. Värdena på solinstrålningen som visas i kartan är ett medelvärde på hur det ser ut under ett normalår (källa STRÅNGdata SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Årliga variationer i väder och temperatur samt olika solcellers verkningsgrad medför att beräkningarna för solelproduktionen inte kan vara exakta.

Det går heller aldrig att installera solceller på exakt hela taket, det kan finnas skorstenar, takrasskydd eller andra föremål som begränsar ytan och man ska dessutom inte ha solceller ända ut till kanten på taket.

Avsikten med solkartan är att ge en uppskattning, alltså ingen exakt siffra, av vilken potential för solelproduktion varje tak har. Den ger en vägledning i vilket tak eller delar av ett tak som lämpar sig bäst för en solcellsinstallation och en fingervisning om hur mycket produktion det skulle kunna bli.

Boka en individuell solcellsrådgivning med en energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivaren på Luleå kommun hjälper dig gärna kostnadsfritt att ta reda på just dina förutsättningar för att installera solceller.

Mer information

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023