För företag

De flesta företag kan spara mellan 15 och 30 % i minskade energikostnader genom att göra ofta relativt enkla energieffektiviserande åtgärder. Vill du också minska ditt företags utgifter och samtidigt bidra till att Sverige får ett hållbart energisystem? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare och boka tid för en kostnadsfri energigenomgång på ditt företag!

Spara 15-30 % av dina energikostnader!

Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i företag och byggnader utan att alltid behöva göra så stora åtgärder. De flesta företag kan spara mellan 15 och 30 % av sitt energibehov med relativt enkla åtgärder.

Förutom att spara pengar och öka vinsten på minskade energikostnader så har ditt företag också ett ansvar för er miljöpåverkan. Genom att som företag uppfylla kraven i miljöbalken bidrar ni också till en hälsosam och god miljö för kommande generationer.

I miljöbalken står det att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi, och i första hand använda förnybara energikällor. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare även bedriva egenkontroll på sin verksamhet vilket innebär att du som företagare ska: 

 1. skaffa dig kunskap om energianvändningen i din verksamhet 
 2. identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder
 3. fortlöpande genomföra skäliga åtgärder 
 4. följa upp energianvändningen och resultat av vidtagna åtgärder

Boka en energigenomgång med kommunens energirådgivare!

Att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för en energigenomgång av ert företag är ett bra sätt att börja sitt energieffektiviseringsarbete. En energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfria, opartiska och lokalt anpassade råd i energifrågor till företag men också till hushåll och organisationer.

Rådgivningen anpassas efter vilket typ av företag ni har men kan t ex handla om en del av följande:

 • Energianvändningen, hur den ser ut över dygnet, effekttoppar, tomgångskörning, årsförbrukning, specifik energianvändning mm
 • Ert värmesystem, hur energieffektivt det är och hur det fungerar, hur värmen fördelas mm
 • Byggnadens status när det handlar om isolering och fönster, dörrar, portar mm
 • Ert kylsystem, om det finns något, hur kylbehov kan förebyggas mm
 • Ålder, effekt och status på eventuella maskiner, pumpar, motorer, fläktar
 • Hur det säkerställs att kyla och värme inte körs samtidigt
 • Varmvattenbehov och förbrukning, munstycken mm
 • Energieffektiv belysning, behovsstyrning mm
 • Energieffektiv ventilation, behovsstyrning mm
 • Användning av tryckluft, läckagesökning mm
 • Beteende och rutiner
 • Transporter, fordons- och bränsleval, motorvärmare mm
 • Möjligheten till att producera egen el med hjälp av solceller

Hur lång tid tar det?

Tidsåtgången för ett besök och en energigenomgång varierar såklart beroende på hur stort företaget är och hur komplicerad verksamheten är. Men beräkna två-tre timmar för ett första besök.

Vad händer sen?

Besöket avslutas med en rundtur i fastigheten och efter besöket får ni en besöksrapport med förslag och rekommendationer på vilka energieffektiviseringsåtgärder som skulle kunna vara aktuella för just er och tips på hur ni kan gå vidare.

Energirådgivningen är alltså helt kostnadsfri och opartiskt och det innebär inte heller något krav på åtgärder från er sida. Men det kan ju vara väldigt fördelaktigt att ha kontroll över sin energianvändning och kunna minska sina energikostnader.

Det handlar alltså inte om en myndighetstillsyn och inte heller om en fullständig energikartläggning utan enbart om en kostnadsfri hjälp att identifiera områden där man kan energieffektivisera. Rådgivningen är tänkt att ge en generell överblick av nuläget och av förbättringspotentialen.

Analyser, energideklarationer och fullständiga energikartläggningar kan en energikonsult hjälpa till med. Energi- och klimatrådgivarna fungerar istället som inspiratör, bollplank och rådgivare till företag. 

Läs mer om energieffektivisering för företag

Sidan uppdaterades den 31 januari 2024