Utomhusmiljö Vintergatans förskola, en del av förskolans gård

Vintergatans förskola

Vintergatans förskola ligger i bostadsområdet Björkskatan med både skog och naturområden inpå knuten. Förskolans barn är indelad i grupper, med varierande åldrar 1 - 5 år i alla grupperna. Vi värdesätter rörelse och aktivitet utomhus varje dag och arbetar projektinriktat för att ge goda förutsättningar för barns lek, lärande och omsorg.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår syn på barn är att de har medfödda egenskaper och en potentialitet av enastående rikedom, kraft och kreativitet.

Vi ser på förskolan som demokratiska mötesplatser och vi ser på barnen som medborgare i en förskola för alla. Ett medborgarskap som erkänner alla barns rösträtt, rätten och förmågan att bidra med sin röst som förbinds med din röst, där vi tar del och påverkas av varandras röster och med hela världens röster.

Vi ger därmed ett löfte till alla barn om att få utveckla och förbinda sina språkliga färdigheter med en mångfald av olika språk, de 100 språkens möjligheter.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vårt ställningstagande är en tilltro för fostran kring demokratiska och sociala värden. En utbildning som genererar samhandling för ett ekologiskt världsmedborgarskap där pedagogerna är utbildade för en speciell omsorg – omsorgen om barns rätt av att få lära sig tillsammans med andra. I ett projekterande förhållningssätt är barnen huvudpersoner. Vårt arbetssätt handlar om styrkan i våra olikheter och det viktiga är inte att komma fram till ett gemensamt svar utan att mötas i olikheten.

Föräldrasamverkan

Att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet handlar om att försöka skapa en grund av förtroende för varandras vilja för det bästa för barnet. Vi tänker att barns lärande blir så mycket mer, så mycket större och innefattar fler personer om vi beaktar alla de kopplingar som finns, erfarenheter som barnen gör med sina familjer och de erfarenheter de gör i förskolan. Därför vill vi inkludera och bjuda in familjer som står barnet nära.

Genom att få möta skillnader och få möta olikheter kan vi förstå vilka vi är, hitta vår egen identitet. Vi blir till genom våra relationer med andra som inte liknar oss.

Genom att erbjuda barnen en rik och varierande lärmiljö med en mängd olika uttryckssätt och stor variation i material skapar vi en demokratisk mötesplats där alla får möjlighet att upptäcka ett eget språk.

Förskolans aktiva likabehandlingsarbete ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sin uppfattning och hävda sin röst samt att ta ansvar för att den egna rätten inte inskränker andras rättigheter.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Vintergatans förskola
Stormvägen 1
976 34 Luleå

Avdelningar
Castor: 0920-45 39 45
Kometen: 0920-45 35 08
Nova: 0920-45 57 79
Orion: 0920-45 35 19
Pollux: 0920-45 46 99

Rektor
Gabriella Törngren
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023