Utbildning inom VVS och fastighet

Arbete inom VVS och fastighet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det kan innebära att du installerar, reparerar och utför service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostadshus och andra lokaler som sjukhus, affärshus och kontorslokaler. 

Det är ett kreativt arbete för dig som tänker framåt, gillar innovativ teknik och att lösa problem.

På skolverkets hemsida finns information om kurser under alla yrkesutgångar Länk till annan webbplats.

Ansökan

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningen kan läsas som platsförlagd Länk till annan webbplats. eller som lärlingsutbildning Länk till annan webbplats. beroende på utbildning.

Förkunskaper

Förkunskaper kan variera beroende på utbildning.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

Kyltekniker

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkändabetyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk. För att bli behörig kyltekniker krävs kylcertifikat, som tas inom 2 år efter anställning.

Kurser

 • Systemuppbyggnad -100 poäng
 • Värmelära -100 poäng
 • Verktygs- och materialhantering -100 poäng
 • Elkraftteknik -100 poäng
 • Praktisk ellära -100 poäng
 • Kyl- och värmepumpsteknik - grund -100 poäng
 • Kyl- och värmepumpsteknik - installation -200 poäng
 • VVS svets och lödning rör -100 poäng
 • Kyl- och värmepumpsteknik - service -200 poäng
 • Kyl- och värmepumpsteknik - energieffektivisering -100 poäng
 • Mät- och reglerteknik -100 poäng
 • Mät- och styrteknik -100 poäng
 • Kyl- och värmepumpsteknik - miljö och säkerhet -100 poäng

VVS-montör

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkändabetyg betyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk.

Kurser

 • Systemuppbyggnad -100 poäng
 • Värmelära -100 poäng
 • Verktygs- materialhantering -100 poäng
 • Entreprenadteknik -100 poäng
 • Sanitetsteknik 1 -100 poäng
 • VVS svets och lödning rör -100 poäng
 • Värmeteknik 1 -100 poäng
 • Injusteringsteknik -100 poäng
 • Sanitetsteknik 2 -100 poäng
 • VVS gassvetsning rör -100 poäng
 • VVS-teknik -200 poäng
 • Värmeteknik 2 -100 poäng
 • VVS TIG-svetsning rör -100 poäng
 • Komvuxarbete -100 poäng

Övrigt

Efter examen söker man lärlingsanställning i ett företag Länk till annan webbplats.. Efter cirka två år som lärling gör man ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Fastighetstekniker

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkända betyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk.

Kurser

 • Systemuppbyggnad -100 poäng
 • Värmelära -100 poäng
 • Praktisk ellära -100 poäng
 • Elkraftteknik -100 poäng
 • Fastighetsförvaltning -100 poäng
 • Fastighetsservice – byggnader -100 poäng
 • Fastighetsservice – VVS -100 poäng
 • Luftbehandling -100 poäng
 • Mät- och reglerteknik -100 poäng
 • Programmerbara styrsystem -100 poäng
 • Mät- och styrteknik -100poäng
 • Distribuerade styrsystem -100 poäng
 • Fastighetsautomation 1 -100 poäng
 • Entreprenörskap -100 poäng

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024