Utbildning inom vård och omsorg

Du får grundläggande yrkeskunskaper som krävs för att kunna arbete inom vård- och omsorgsområdet. Utbildningen ger också en bra grund för många andra yrkesområden där du kommer i kontakt med människor. Under utbildningen varvas teori och praktik.

På skolverkets hemsida finns information om kurser under alla yrkesutgångar Länk till annan webbplats.

Ansökan

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningen kan läsas som distans Länk till annan webbplats. eller kombinationsutbildning Länk till annan webbplats.. I kombinationsutbildningen läser du SFI eller svenska som andraspråk integrerad i utbildningen.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

Undersköterska

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller svenska som andraspråk delkurs 4.

Övrigt

Det är olika studietakt vid distansstudier, valbar mellan 75% och 100%.

Kurser

 • Introduktionskurs, 20 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poiäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a, 50 poäng

Sidan uppdaterades den 8 maj 2024