Utbildning inom barn och fritid

Barnskötarutbildningen är en utbildning som passar dig som är intresserad av att arbeta med små barn och deras lärande. Du kommer att delta, leda och planera för olika aktiviteter som utgår från barnens utveckling och lärande samt intresse och nyfikenhet. Med teori och arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik) utvecklar du dina yrkeskunskaper på en arbetsplats.

När du är färdigutbildad barnskötare kommer dina arbetsuppgifter att vara att samarbeta och utveckla förskolans arbete tillsammans med dina kollegor, enligt läroplanen för förskolan (Lpfö18).

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt cirka ett och ett halvt år. 

Utbildningen kan läsas som platsförlagd Länk till annan webbplats., distans Länk till annan webbplats., lärlingsutbildning Länk till annan webbplats. eller kombinationsutbildning Länk till annan webbplats.. I kombinationsutbildningen läser du SFI eller svenska som andraspråk integrerad i utbildningen. Utbildningens längd är ca ett och ett halvt år.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Film om barnskötarutbildningen

 

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

Barnskötare

Förkunskaper

Distansutbildning - Godkända betyg från svensk grundskola eller godkända betyg på grundläggande nivå, delkurs 4 i svenska/svenska som andraspråk. Utbildning på distans kräver datorvana.

Lärlingsutbildning - Godkända betyg från svensk grundskola eller godkända betyg på grundläggande nivå, delkurs 2 i svenska/svenska som andraspråk.

Kurser

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng

Övrigt

Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

Förkunskaper

Godkänt betyg i SFI C

Kurser

 • Introduktion, 100 poäng
 • Yrkessvenska, 100/200 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • SFI D och/eller svenska som andraspråk, poäng utifrån individell nivå

Övrigt

Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

Elevassistent

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller godkända betyg på grundläggande nivå, delkurs 4 i svenska/svenska som andraspråk. Utbildning på distans kräver datorvana.

Kurser

 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 100 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng

Övrigt

Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 4 april 2024