Utbildning inom El och energi

Elektriker jobbar självständigt med att installera, underhålla och reparera elanläggningar. Du ska ha kunskaper om komponenter, material och metoder enligt standarder och myndighetskrav. Du arbetar utifrån ritningar med tillhörande handlingar.

På skolverkets hemsida finns information om kurser under alla yrkesutgångar Länk till annan webbplats.

Ansökan

Längd

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper och studietakt.

Utbildningarna kan läsas som platsförlagd. Länk till annan webbplats.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen kan din studieplan kompletteras med ytterligare kurser. För mer information om kurserna kontakta studie- och yrkesvägledare.

Läromedel och eventuella skyddskläder bekostas av eleven. Utbildningarna är studiemedelsberättigad.

Inriktningar

Nedanstående länkar "Att arbeta som..." går till Skolverkets utbildningsguide.

Elektriker

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller svenska som andraspråk delkurs 4, matematik delkurs 4, engelska delkurs 4.

Kurser

 • Elektromekanik -100 poäng
 • Praktisk ellära -100 poäng
 • Människan i industri -100 poäng
 • Mekatronik 1 -100 poäng
 • Mekatronik 2 -100 poäng
 • Elkraftteknik 1 -100 poäng
 • Mat- och styrteknik -100 poäng
 • Kommunikationsnät -100 poäng
 • Elinstallationer -200 poäng
 • Elmotorstyrning -100 poäng
 • Elmatteknik 1 -100 poäng
 • Programerbara styrsystem -100 poäng

Tillvalskurser

 • Mat- och reglerteknik 100 poäng
 • Processmatteknik 100 poäng
 • Processreglering 100 poäng
 • Distribuerade styrsystem 100 poäng

Förkunskaper

Godkända betyg från svensk grundskola eller svenska som andraspråk delkurs 4, matematik delkurs 4, engelska delkurs 4.

Kurser

 • Praktisk ellära -100 poäng
 • Elektromekanik -100 poäng
 • Servicekunskap -100 poäng
 • Mekatronik 1 -100 poäng
 • Datorteknik 1a -100 poäng
 • Energiteknik 1 -100 poäng
 • Elkraftteknik 1 -100 poäng
 • Larm övervakning och säkerhetssystem -100 poäng
 • Fastighetsautomation -100 poäng
 • Belysningsteknik -100 poäng
 • Kommunikationsnät 1 -100 poäng
 • Elinstallationer -200 poäng
 • Elmotorstyrning -100 poäng
 • Komvuxarbete -100 poäng

Vill du senare ansöka om ett ECY-certifikat Länk till annan webbplats. behöver du ha 1500 poäng yrkeskunskaper där komvuxarbete ingår, Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1a, engelska 5 samt 1600 timmar lärlingstid.

Sidan uppdaterades den 6 mars 2024