Kurser på SFI

Har du inte läst svenska tidigare börjar du med en fem veckor lång introduktionskurs. Har du läst svenska blir du kallad till en kartläggning.

Om du inte läst svenska

 • Du får lära dig att tala och skriva svenska och introduktionskursen är fyra dagar i veckan.
 • Efter introduktionen placeras du i en grupp som passar dig bäst.

Kom ihåg att du måste meddela om du inte kan komma.

Har du läst svenska tidigare blir du kallad till en kartläggning

 • Skolan kontaktar dig och bokar en tid med dig.
 • Under kartläggningen planerar vi för dina studier och ser vilken grupp som passar dig bäst.

Distansstudier

Distansstudier kräver datorvana, kunskap i att använda delar av office-paketet, du måste ha tillgång till egen dator, internetuppkoppling, mikrofon, och webbkamera.

Som elev på distansen får du:

 • individuell handledning online
 • tillgång till digital lärobok
 • möjlighet att en kväll i veckan träna uttal och prata svenska med andra elever på skolan
 • möjlighet att prata svenska med andra elever online dagtid och kvällstid

Kursmål

Betyg

Studievägar på SFI

Bilden visar möjliga studievägar för dig som studerar på SFI. The picture show you possible ways to study SFI

Studieväg 1, ABCD

 • Studieväg 1 är för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
 • Du kan få grundläggande läs- och skrivträning i svenska om du har svårigheter att läsa och skriva även på ditt modersmål.

Studieväg 2, BCD

Studieväg 2 är för dig som har studievana men som behöver stöd av lärare.

Studieväg 3, CD

Studieväg 3 är för dig med god studievana och som kan arbeta självständigt.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör ett eller flera prov vid ett senare tillfälle. Du kan göra prövning om du är folkbokförd i Luleå kommun.

Kostnad

 • Prövningar kostar 500 kronor/kurs, betalningen görs när du gör din anmälan till prövning.

Prövningens innehåll

Prövningen innehåller

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • skrivuppgifter
 • muntliga färdigheter
 • ett nationellt prov.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från kursmål och betyg sätts efter betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare.

Ny prövning vid underkänt resultat

Vid underkänt resultat kan du göra ny prövning efter tidigast tre månader.

Sidan uppdaterades den 7 maj 2024