Prövning på Vuxenutbildingen

En prövning innebär att du redogör för dina kunskaper i en hel kurs utan att läsa den. Prövningen kan bestå av flera moment; muntliga examinationer, hemtentamen, laborationer och prov på plats. Du kan göra prövning i alla gymnasiekurser, grundläggande kurser och SFI-kurser som Vuxenutbildningen anordnar.

Prövning SFI

Du kallas till en första träff och då får du information om de olika momenten som ingår i prövningen. Du kan också få kursplan och målen för SFI.

I prövningen ingår följande moment

  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Skriftlig färdighet
  • Muntlig interaktion och produktion
  • Nationellt prov

Betyg

På begäran utfärdar Vuxenutbildningen betygsdokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Vid prövningstillfället måste du uppvisa giltig legitimation.

Prövning grundläggande och gymnasiala kurser

Om du blivit beviljad prövning blir du kontaktad av en lärare. Du får anvisningar (ämnesplan, kunskapsmål, allmänna anvisningar). Någon undervisning eller handledning ingår inte, men ansvarig lärare kan ge dig råd och tips. Prövning kan göras på olika sätt och sträcka sig över en längre period.

För närvarande kan vi inte anordna prövning i Kemi 2, för prövning i denna kurs får man vända sig till en annan kommun.

Kostnad

  • Prövningar kostar 500 kronor/kurs, betalningen görs när du gör din anmälan till prövning.
  • Har du betyget F är prövningen kostnadsfri.

Kurslitteratur

Skolan tillhandahåller inte kurslitteratur, vi lämnar endast en rekommendation på lämplig litteratur. I vissa kurser kan det finnas kostnader för undervisningsmaterial, förbrukningsmaterial, certifikat, licenser etc. Dessa kostnader får du stå för själv.

Betyg

På begäran utfärdar Vuxenutbildningen betygsdokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Vid prövningstillfället måste du uppvisa giltig legitimation.

Vill du veta mer, kontakta studie- och yrkesvägledare.

Prövningsperioder och anmälan

Period

Skola/enhet

Anmälan och betalning senast

Vecka 12 - 13

Vuxenutbildningen

Vecka 6

Vecka 20 - 21

Vuxenutbildningen

Vecka 14

Vecka 36 - 37

Vuxenutbildningen

Vecka 25

Vecka 47 -48

Vuxenutbildningen

Vecka 42


Sidan uppdaterades den 10 mars 2023