Skolskjuts grundskoleelever

Elev i grundskola, förskoleklass till och med årskurs 9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till:
•    färdvägens längd
•    trafikförhållanden
•    funktionshinder hos en elev
•    annan särskild omständighet

Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun, grundskola

Då har du rätt till skolskjuts

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst:

  • förskoleklass - årskurs 3: mer än 2 km
  • årskurs 4 - 9: mer än 3 km

Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmsta gång- och cykelväg, avståndet mäts genom kommunens GIS-system. 

OBS! Går eleven vid den av kommunen anvisade skolan och färdvägens längd överskrider avståndsgränserna ovan så blir eleven tilldelad ett busskort per automatik.

Då kan du ansöka om skolskjuts

Vid val av annan skola - Elev som väljer annan skola än den kommunen anvisat och har behov av skolskjuts ska ansöka. Eleven kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts till den valda skolan om det inte medför en merkostnad jämfört mot den anvisade skolan.

Skolskjuts på grund av andra orsaker - till exempel växelvis boende, trafikförhållande, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. 

Blankett:  

Blankett: Ansök  om  skolskjuts för elev i grundskola, blankett

Problem med busskortet?

Har du tappat ditt busskort eller har blivit skadat eller gått sönder? Då behöver du göra en anmälan och beställer ett nytt. Det kostar 150 kronor.

Skadat/borttappat busskort  Luleå  Lokaltrafik  (LLT)
Anmäl skadat/borttappat busskort  Länstrafiken (LTN)

För dig som har åker skolskjuts/har barn som åker skolskjuts

Viktig information dig som åker skolskjuts eller har barn som åker skolskjuts

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00