Skolskjuts grundskoleelever

Elev i grundskola år 1-9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till:
•    Färdvägens längd
•    Trafikförhållanden
•    Funktionshinder hos en elev
•    Annan särskild omständighet

Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun - grundskolaöppnas i nytt fönster 
Ansök  om  skolskjuts för elev i grundskola, blankettöppnas i nytt fönster

Via vår sms-tjänst kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din skolskjutsansökan för nästa läsår. Gå till www.lulea.se/smslänk till annan webbplats och välj "Information/förnyelse skolskjuts"

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Viktig information dig som åker skolskjuts eller har barn som åker skolskjutsöppnas i nytt fönster

Film: Att tänka på före resan

Film: Att tänka på under resan

Förskoleklass

I Luleå Kommun har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls.

Vid val av annan skola

Elever som väljer annan skola än den kommunen anvisat kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

I vissa fall krävs ansökan

Man behöver inte ansöka om skolskjuts om man går i den skola som kommunen har placerat eleven i och färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens riktlinjer.

Skolskjuts p g a andra orsaker t ex val av annan skola, växelvis boende, trafikförhållande, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Denna skjuts ansöker man alltid om.
Ansök  om  skolskjuts för elev i grundskola, blankettöppnas i nytt fönster

Avståndsgränser

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst:

  • Förskoleklass - klass 3: mer än 2 km
  • Klass 4 - klass 9: mer än 3 km

Om du har mer än 2 km till hållplatsen från bostaden kan du få skolskjuts från bostaden.

Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan efter närmsta gång- och cykelväg, avståndet mäts genom kommunens GIS-system.   

Problem med busskortet?

Har du tappat ditt busskort eller har ditt busskort gått sänder? Då måste du göra en anmälan och du måste betala.

Skadat/borttappat busskort  Luleå  Lokaltrafik  (LLT)
Anmäl skadat/borttappat busskort  Länstrafiken (LTN)

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

skolskjuts@skol.lulea.se
0920-45 30 00