Skolskjuts, busskort

Grundskoleelev

Grundskoleelever har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts.
Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.
Mer om skolskjuts/busskort för elev i grundskola

Gymnasieelev

Är du gymnasieelev kan du få kostnadsfritt busskort om du har minst 6 kilometer till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inte gratis busskort.
Mer om elevresor/busskort för gymnasieelever

Särskoleelev

Går ditt barn i särskolan kan han/hon få skolskjuts om behov finns. Behovet av skolskjuts utreds av rektor.

Vid extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund av exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Var alltid uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar. På Länstrafikenlänk till annan webbplats och Luleå Lokaltrafik länk till annan webbplatsfinns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

skolskjuts@skol.lulea.se
0920-45 30 00 

Minimera
För entreprenörer