Skolskjuts, busskort

Information inför kommande läsår 2018/2019

Nu är det är dags att förnya ansökan för skolskjuts för grundskolan inför nästa läsår 2018/2019. Har ni skickat in ansökan senast 31 maj är ni garanterad beslut i god tid innan skolstarten.

Den tidigare SMS-tjänsten har upphört och kommer att ersättas med en påminnelse via edWise.

Du som redan har ett LLT busskort eller LTN busskort, gäller både grundskoleelever och gymnasieelever, ska behålla dessa till nästa läsår. Busskorten kommer per automatik att uppdateras på bussen till skolstarten om man är berättigad till skolskjuts/elevresa.

Är du elev som lämnar åk 6-9 grundskolan eller åk 1-2 gymnasiet?

I sommar reser du fritt med Länstrafiken Norrbotten samt med lokaltrafik i respektive kommun. Du som tillhör målgruppen kommer få ett brev hemskickat med en värdekod och information om hur du aktiverar Sommarlovsbiljetten. 
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Länstrafikens webbplats om Sommarlovsbiljetten: www.ltnbd.se/sommarlovsbiljettenlänk till annan webbplats 

Grundskoleelev

Grundskoleelever har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts.
Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.
Mer om skolskjuts/busskort för elev i grundskola

Gymnasieelev

Är du gymnasieelev kan du få kostnadsfritt busskort om du har minst 6 kilometer till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inte gratis busskort. Om du inte har nog långt har du möjlighet att köpa ett läsårskort på LLT.
Mer om elevresor/busskort för gymnasieelever

Särskoleelev

Går ditt barn i särskolan kan han/hon få skolskjuts om behov finns.
Mer om skolskjuts för elev i särskola

Vid extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Var alltid uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar. På Länstrafikenlänk till annan webbplats och Luleå Lokaltrafik länk till annan webbplatsfinns aktuell information om trafikstörningar och eventuellt inställda linjeturer.

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

skolskjuts@skol.lulea.se
0920-45 30 00 

Minimera
För entreprenörer